Divadlo nás baví

posted in: Naša tvorba | 0

Divadelné umenie a dramatoterapia patrí k Mereme už 15 rokov. Divadlo Agapé svojimi inscenáciami dokázalo svojich divákov zaujať, potešiť, podnietiť k zamysleniu a uvedomeniu si skutočných hodnôt života. Vždy sa potešíme možnosti ukázať výsledky našej práce ľuďom.  Bratislavský samosprávny kraj usporiadal v novom Župnom divadle … Continued

,,AMARE MEREMA 2022″

posted in: Aktuality, Naša tvorba | 0

Je prierezom umeleckou tvorbou talentovaných ľudí žijúcich v našom zariadení, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob. Predajná výstava ,,AMARE MEREMA 2022″, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka … Continued

Merema priložila ruky k dielu

posted in: Naša tvorba, Press | 0

Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema sa dočkali vytúženého uvoľnenia protiepidemiologických opatrení a s entuziazmom sa začali zapájať do spoločenského diania. Vo svojom environmentálnom programe sa zameriavajú na zber aj separovanie odpadu. Príchod jarných dní, prvého slnka … Continued