,,AMARE MEREMA 2022″

posted in: Aktuality, Naša tvorba | 0

 je prierezom umeleckou tvorbou talentovaných ľudí žijúcich v našom zariadení, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Predajná výstava ,,AMARE MEREMA 2022″, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen samotný proces tvorenia, ale aj výsledok. To ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich motiváciu pre ďalšiu tvorbu.

 

    Výstavu si v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môžete pozrieť do konca januára 2023

         Mnohé diela sú predajné a celý výťažok poputuje na rozvoj umeleckej tvorby samotných autorov.

Leave a Reply