,,AMARE MEREMA 2022″

posted in: Aktuality, Naša tvorba | 0

Je prierezom umeleckou tvorbou talentovaných ľudí žijúcich v našom zariadení, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Predajná výstava ,,AMARE MEREMA 2022″, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, sa konala v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen samotný proces tvorenia, ale aj výsledok. To ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich motiváciu pre ďalšiu tvorbu.

Mnohé diela sú predajné a celý výťažok poputuje na rozvoj umeleckej tvorby samotných autorov.

Leave a Reply