Merema je úspešná v projektoch

Merema je úspešná v projektoch

posted in: Aktuality, Press | 0

Túžbou a snom pána Františka – prijímateľa sociálnej služby bolo mať dobré zdravie a zdravý životný štýl. Po neľahkom období pandémie, po strate zamestnania a pokračujúcich zdravotných problémoch sa rozhodol zmeniť svoj život. Nápomocní mu boli zamestnanci Meremy a veľkou pomocou k naplneniu cieľov bola Nadácia SPP. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa uskutočnil projekt, ktorý Ferkovi otvoril dvere k novým životným výzvam, naštartoval jeho odhodlanie k pohybu v prírode a preveril jeho pevnú vôľu. Absolvoval kurz Nordic Walking pod vedením certifikovaného skúseného učiteľa Mgr. Petra Siváka – trénera SNWA.

Pán František Noskovič je 59 ročný vitálny, komunikatívny a vtipný muž. Je primerane sebavedomý, spoločenský, pracovitý a veľmi dobrosrdečný. K jeho záľubám patrí vyšívanie maľovanie a lúštenie krížoviek. Kaviareň, v ktorej bol zamestnaný, je (veríme že dočasne) zatvorená pre neľahké obdobie pandémie COVID – 19. Čiastočná izolácia a eliminácia pohybu ovplyvnili jeho fyzické aj duševné zdravie. Ferko však vyjadril túžbu a odhodlanie k zmene životného štýlu. Začal sa viac orientovať na pobyt v prírode a turistiku. V Mereme vznikol turistický oddiel AMARE MEREMA, do ktorého sa zapojil aj pán Ferko. Turistika ho chytila za srdce. Dal si nové životné ciele: viac sa hýbať, schudnúť, racionálne sa stravovať , ale hlavne viac sa tešiť zo života a zdieľať zážitky so svojimi priateľmi. Na plnení cieľov spolupracovala Ferkova podporná skupina zložená zo zamestnancov nášho zariadenia, priateľov, kamarátov a trénera Nordic Walkingu pána Petra Siváka, ktorý ho viedol a pomohol mu pochopiť a zvládnuť základy techniky správnej chôdze. Z aktivít realizovaných v projekte treba spomenúť nastavenie výživového režimu a konzumáciu zdraviu prospešných jedál s vysokým podielom zeleniny a ovocia. Samozrejmosťou bola príprava na športovanie. Úvodná konzultácia, výber a nákup vhodného športového oblečenia, obuvi a všetkých pomôcok potrebných pre turistiku, treking a walking. S osobitým zreteľom boli vybrané vhodné paličky na Nordic Walking. Ferko si osvojil základy techniky NW s cieleným rozcvičením organizmu, správne nastavenie a uchopenie palíc, aktívny postoj, striedavý pohyb nôh a rúk so zapojením až 90 percent svalových skupín tela a záverečný strečing. Počas celého letného obdobia boli realizované turistické vychádzky v malých Karpatoch a vrcholom bola päť dňová expedícia v Kremnických vrchoch s prechodením náročnejších turistických chodníkov a ferrát  na Skalke pri Kremnici.

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa nám podarilo Františkov projekt úspešne zrealizovať. Veríme, že pre Ferka bude aktívnejší spôsob života nevyhnutnosťou . Už teraz možno konštatovať, že ním nakazil v pozitívnom zmysle aj nás ostatných, ktorí sme si kúpili paličky  a ktorí s Ferkom chodíme na túry. Pridajte sa k nám aj Vy!

Leave a Reply