Merema priložila ruky k dielu

Merema priložila ruky k dielu

posted in: Naša tvorba, Press | 0

Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema sa dočkali vytúženého uvoľnenia protiepidemiologických opatrení a s entuziazmom sa začali zapájať do spoločenského diania.

Vo svojom environmentálnom programe sa zameriavajú na zber aj separovanie odpadu. Príchod jarných dní, prvého slnka a priaznivého počasia ich nenechal ľahostajných. S elánom sa pustili do jarného upratovania, úprav záhonov, zbierania odpadu a čistenia blízkeho okolia. Svoje práce si rozdelili na dve časti. Prvá bola zameraná na úpravu exteriéru nášho zariadenia. Klienti s podporou zamestnancov vyhrabali lístie, vyzametali dvor, upravili bylinkovú záhradu, kvetinové záhony, prekyprili pôdu v záhrade a pripravili ju na výsadbu. V druhej fáze sa zapojili do výzvy Mesta Modra a uctili si Deň Zeme. Do čistenia okolitej prírody sa zapojili páni Ján Kováč, František Noskovič, Dávid Múčka, Štefan Polčič, Ľubomír Daško spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie Andreou Podhorskou a Darinou Rohaľovou. Spoločne vyzbierali odpad v okolí Meremy, na Pánskom chodníku a popri ceste smerom do Modry. Môžeme s radosťou skonštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo v našom okolí odpadu omnoho menej. V environmentálnej činnosti plánujeme pokračovať aj v priebehu roka, čím prispejeme k zmierneniu poškodzovania životného prostredia a uchránime prírodu pre budúce generácie.

29. apríla navštívilo 5 klientov Meremy svoje kamarátky z Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí. Toto milé stretnutie sa nieslo v duchu ľudových zvykov a tradícií spojených so stavaním Mája a slávnostným otvorením nového petangového ihriska. V priebehu rokov zasvätili naši športovci do hry Pétanque svojich kamarátov z 15-tich zariadení sociálnych služieb z Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja, čím sa vytvorila zdravá konkurencia.
Veríme, že nastávajúce obdobie bude naklonené k realizácii pripravovaných aktivít a symbolika mája, mesiaca lásky, sa prenesie do každodenného života nás všetkých.

Leave a Reply