Tabuľka EON 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady na DSS celoročná forma: na 1 prijímateľa 1 364,12€

Ekonomicky oprávnené náklady na ZPB celoročná forma: na 1 prijímateľa 552,32€

Zamestnavatelska zmluva

3. pilier

EON 2017

Zverejnenie_EON za rok 2017_pdf

Vyrovna sprava za rok 2017 DSS a ZPB MEREMA

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2016

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2015 

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2014

Vyrocna sprava DSS a ZPB Merema 2013

Výročná správa DSS a ZPB Merema 2012 

Koncepcia rozvoja

Sprava 2009-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.