Jedálny lístok CSS MEREMA 19.2.-25.2.2024

 

 

EON 2022 podľa štruktúry

EON 2022 zverejnenie

EON-2021-podľa-štruktúry

EON 2020 podľa štruktúry

EON 2020 zverejnenie

EON 2019 podľa štruktúry

Tabuľka EON 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady na DSS celoročná forma: na 1 prijímateľa 1 364,12€

Ekonomicky oprávnené náklady na ZPB celoročná forma: na 1 prijímateľa 552,32€

EON 2017

Zverejnenie_EON za rok 2017_pdf

Zverejnenie EON 001

 

Poradie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby DSS k 31.5.2023

Poradie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby ZPB k 31.5.2023

 

Postup a pravidlá pri návšteve prijímateľa soc.sl. v súvislosti s COVID-19, Príloha č. 1

Krizovy plan DSS a ZPB MEREMA v suvislosti s pandemiou COVID – 19

 

ETICKÝ KÓDEX DSS a ZBP MEREMA

 

Zamestnávateľská zmluva

 

3. pilier

Výročná správa CSS MEREMA za rok 2022

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA za rok 2021                                                 

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA za rok 2020

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA za rok 2019

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA za rok 2018

Výročna sprava za rok 2017 DSS a ZPB MEREMA

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2016

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2015 

Výročná správa DSS a ZPB MEREMA 2014

Výročná sprava DSS a ZPB Merema 2013

Výročná správa DSS a ZPB Merema 2012 

Koncepcia rozvoja

Sprava 2009-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.