Čo pre nás znamenajú ľudské práva

posted in: Aktuality | 0

 

 

Dňa 30. 1. 2024 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave konala slávnostná vernisáž spojená s krstom knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Spoločenskej udalosti sa okrem iných vzácnych hostí zúčastnili aj prijímatelia sociálnej služby CSS Merema.

Autorom knihy je významný odborník na ústavné a medzinárodné právo prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Úrad komisára pre osoby so zdravotným  postihnutím sa spolupodieľal na vzniku tejto výnimočnej knihy, ktorá je odborne a vedecky spracovaná a sú v nej popísané prípady rozhodované Európskym súdom pre ľudské práva. Všetky informácie obsiahnuté  v publikácii  sú aktuálne aj v kontexte uplatňovania práv zdravotne znevýhodnených občanov SR. Autor prof. Svák si všíma veľkú skupinu ľudí, ktorá denne zápasí s rozličnými problémami, nepriaznivými okolnosťami, nepochopením a životnými  prekážkami.  V knihe  dáva návod a informácie ako čeliť neprávosti. Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská s kolektívom vyhlásili súťaž, ktorej cieľom bolo vybrať z  výtvarných diel  zapojených výtvarníkov návrh obálky knihy. Do súťaže sa zapojilo a svoje práce poslalo 94 autorov, jednotlivci aj kolektívy z celej Slovenskej republiky.  Komisia zložená zo zástupcov odborníkov  a pedagógov z VŠVU vybrala 1 návrh na obálku a ďalších 15 ilustrácií, ktoré dopĺňajú text knihy a korešpondujú s jednotlivými kapitolami.  Z Centra sociálnych služieb Merema sa do spomínanej súťaže zapojili štyria výtvarníci. Témou výzvy bolo vyjadriť  čo pre mňa znamenajú ľudské práva a ktoré z práv je pre mňa najdôležitejšie.  Jozef Novák a Michal Cigánik pod vedením terapeutky Rie Dubanovej namaľovali svoje predstavy, túžby a priania. Ich obrazy vznikli v našom Integračnom centre. Klient Štefan Gálik, ktorý tvorí spoločne s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie Darinou Rohaľovou namaľovali obraz Strom ľudských práv. Je pre nás cťou, že až dva naše návrhy v súťaži uspeli a sú vytlačené v knihe. Symbolicky v prvej a poslednej kapitole. Veľmi sme sa potešili pozvaniu pani komisárky Zuzany Stavrovskej  na slávnostný akt uvádzania novej knihy do života a  vernisáž, kde bolo vystavených všetkých 94 hodnotných diel s veľkou výpoveďou tých, ktorých sa problematika dodržiavania ľudskoprávnych princípov bytostne dotýka- ľudí inak obdarených.  Na tejto výnimočnej udalosti sa stretli výtvarníci z celého Slovenska s autorom knihy prof. Jánom Svákom , medzi pozvanými hosťami bolo množstvo zástupcov odbornej, akademickej a politickej obce.  Knihu slávnostne a zároveň symbolicky  pokrstila paragrafmi JUDr. Z. Stavrovská spolu s prof. JUDr. Marekom Števčekom, DrSc. – rektorom UK. Recenzentom knihy boli prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. , z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK a  JUDr. Ján Šikuta, PhD. , predseda najvyššieho súdu SR a bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Medzi pozvanými hosťami bol aj JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. – verejný ochranca práv a pani Mgr. Miriam Lexmann – europoslankyňa,  MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH – podpredseda BSK  a množstvo ďalších vzácnych a  významných  ľudí. Kurátorkou výstavy obrazov bola Mgr. art.  Zora Varcholová, ktorá bola zároveň členkou akademickej poroty výtvarnej súťaže spolu s prof. , prorektorom VŠVU akad. maliarom Stanislavom Stankocim a sklárskym umelcom Mgr. art. Oliverom Leššom. Spoločne sme zaželali knihe veľa vnímavých a premýšľajúcich čitateľov. Medzi magnificenciami, honorabilitami a spektabilitami boli mimoriadne váženými hosťami práve autori výtvarných diel a laureáti súťaže, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska, z rozličných sociálnych zariadení.  Dostalo sa nám cti, cítili sme sa  prijímaní, uznaní, ocenení a potrební. Ďakujeme.

Darina Rohaľová

Leave a Reply