[hcolumns]
[columnhelper span6]

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema

Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra – Harmónia

Tel. číslo:   033/6473601

Fax:   033/6475097

Zdravotný úsek: 0908 794 540

e-mail:   merema@merema.sk

Mgr. Ján Duban – riaditeľ

Tel. číslo:   +421905401148

e-mail:   merema@merema.sk

.

Mgr. Roman Repčík PhD. – zástupca riaditeľa pre dislok. prac.

Tel. číslo: 033/6474947

e-mail:   repcik@merema.sk

.

Ing. Erika Drahošová – sociálny pracovník

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   drahosova@merema.sk

.

Iveta Baxová – ved. ekon. prev. úseku

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   merema@merema.sk

[columnhelper span6]

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema

Partizánska 57, 900 01 Modra – Kráľová

Tel. číslo: 033/6474947

e-mail: merema@merema.sk

 –

.

Zuzana Čepcová – zástupca riaditeľa

Tel. číslo:   033/6473601

e-mail:   cepcova@merema.sk

.

Mgr. Milada Barčíková – koordinátor soc. rehabilitácie

Tel. číslo:   +421918814776

e-mail:   barcikova@merema.sk

.

Libuša Dobšovičová – ekonóm

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   dobsovicova@merema.sk

.

Ružena Mičunková – úseková sestra pre dislok. prac.

Tel. číslo: 033/6474947

e-mail: merema@merema.sk

.

[/hcolumns]