Centrum sociálnych služieb Merema

Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra – Harmónia

Tel. číslo:   033/6473601

Fax:   033/6475097

Zdravotný úsek: 0908 794 540

e-mail:   merema@merema.sk

Mgr. Ján Duban – riaditeľ

Tel. číslo:   +421905401148

e-mail:   riaditeľ@merema.sk

.

Zuzana Čepcová – zástupca riaditeľa

Tel. číslo:   033/6473601

e-mail:   cepcova@merema.sk

Ing. Erika Drahošová – sociálny pracovník

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   drahosova@merema.sk

.

Mgr. Andrea Podhorská – koordinátor soc. rehabilitácie

Tel. číslo:   +421903868991

e-mail:   podhorska@merema.sk

Iveta Baxová – ved. ekon. prev. úseku

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   merema@merema.sk

Libuša Dobšovičová – ekonóm

Tel. číslo: 033/6473601

e-mail:   dobsovicova@merema.sk

Domov sociálnych služieb Merema – dislokované pracovisko

Partizánska 57, 900 01 Modra – Kráľová

Tel. číslo: 033/6474947

e-mail: merema@merema.sk

 –

Ružena Mičunková – úseková sestra pre dislok. prac.

Tel. číslo: +421917560657

e-mail: merema@merema.sk