Divadlo nás baví

posted in: Aktuality | 0

Divadelné umenie a dramatoterapia patrí k Mereme už 15 rokov. Divadlo Agapé svojimi inscenáciami dokázalo svojich divákov zaujať, potešiť, podnietiť k zamysleniu a uvedomeniu si skutočných hodnôt života. Vždy sa potešíme možnosti ukázať výsledky našej práce ľuďom.  Bratislavský samosprávny kraj usporiadal v novom Župnom divadle Astorka  Korzo 90 – Štúdio A 2 na Mickiewiczovej ulici v Bratislave nultý ročník Župného festivalu dramatickej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným znevýhodnením. Toto podujatie sa konalo v dňoch 16. a 17. októbra 2023. Festival sa uskutočnil pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu. Patrónom festivalu sa stal významný slovenský herec Miro Noga. Na tomto vynikajúco zorganizovanom kultúrnom podujatí sa prestavili prijímatelia sociálnej služby CSS Merema- ôsmi herci Divadla Agapé pod vedením dramatoterapeuta a režiséra Mgr. art. Martina Žáka. Vystúpili sme s umeleckým stvárnením pôvodnej divadelnej hry More. Na doskách Divadla Astorka 2 naši klienti oživili ryby z plastu a pozvali divákov na dobrodružnú plavbu v mori fantázie. Predstavenie odkrylo umelecký talent, vášeň, radosť zo života, prekonávanie bariér  s odkazom na voľnosť a prepotrebnú  slobodu. Na festivale sa okrem nás predstavili divadelné súbory z piatich divadiel pri zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BSK a hostia z DSS Šoporňa – Štrkovec. Potešilo nás množstvo divákov, medzi nimi  bolo veľa priaznivcov  z verejného  života, ktorým nie sú ľahostajné ľudské  práva a potreba inklúzie.  Veľkým obohatením divadelného festivalu bol integračný workshop – divadelná dielňa za účasti hercov Astorky – Vlada Černého Mira Nogu a Adyho Hajdu. Všetci spoločne sme dokázali vytvoriť veselú a uvoľnenú atmosféru. Bez predsudkov, v spoločne zdieľanej  radosti a úprimnom ocenení umenia umením sme si vychutnali   obidva festivalové dni. Tešíme sa na ďalší skvelý ročník.  Ďakujeme BSK za pozvanie a skvelú organizáciu. Umenie spája.  Spojilo nás a spolu sme silní.

Leave a Reply