Výber z tvorby

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema vás srdečne pozýva na prezentáciu dlhoročnej umeleckej práce výtvarne nadaného klienta nášho zariadenia- pána Petra Hrušku. Výber z diela pána Hrušku si môžete pozrieť v priestoroch Musique club galerie do konca marca 2017.

Peter Hruška (1968 – 2015) žil v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania  Merema v Modre takmer 30 rokov, počas ktorých sa mu Merema stala domovom. Spočiatku bol utiahnutý, tichý a nesmelý. Postupom času našiel možnosť komunikácie s okolím práve vo výtvarnom vyjadrení svojich snov, túžob, fantázie, citu. Petrovou doménou bola maľba, abstrakcia, farebnosť. Expresívne, väčšinou nefiguratívne  diela sú typické silným zmyslom pre koloristiku. Mal originálny rukopis a charakteristický štýl. Peter používal rovnaké ťahy štetca a pri svojej tvorbe dodržiaval vždy nemenné poradie, v akom pridával na obraz jednotlivé prvky, čo však nespočívalo v nudnom opakovaní, ale v nevyčerpateľnom variovaní svojského štýlu.

Svoje diela prezentoval na viacerých spoločných i samostatných výstav  v priestoroch Musique club galerie v Modre,  na 16. a 17.  ročníku  Salónu výtvarníkov na hrade Červený Kameň. a 18. a 19. ročníku v Zoya museum Elesko. Peter Hruška bol predstaviteľom  tzv. outsider art, svoje výtvarné diela vystavoval i na výstave  Art brut na Slovensku v Galérii 19 v Bratislave v r. 2013.

 Maľoval a miloval život. Bol výnimočný. Rovný chlap. Pokojný, pokorný. Priateľský, dobrosrdečný a neskutočne pracovitý. Vytvoril množstvo krásnych umeleckých diel, ktoré po ňom navždy zostanú, tak ako spomienky…

Leave a Reply