Veľkonočné sviatky v Mereme

Veľkonočné sviatky v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

 

Veľká noc sa považuje za najdôležitejší kresťanský sviatok, ktorý  so sebou nesie aj veľa pohanských zvykov.  Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema si ho každoročne pripomínajú udržiavaním mnohých ľudových tradícii.

Toto predsviatočné obdobie bolo u nás naplnené radosťou a tvorivou prácou. V kreatívnych a remeselných dielňach vznikli pod šikovnými rukami klientov a zamestnancov prekrásne dekorácie, ktorými následne vyzdobili celý interiér zariadenia. Okná osviežili symboly jari a celá Merema sa rozžiarila pestrými farbami. Nezabudlo sa ani na veľkonočné  korbáče, do techniky pletenia ktorých našich klientov zasvätil  drotársky majster pán Kunetka. Vždy prízvukuje,        že prúty musia byť dostatočne dlhé a hlavne ohybné, aby sa pri šibaní slečiniek hneď nedolámali. Pletenie korbáčov a výrobky z kreatívnych dielní Merema prezentovala 9. apríla  na Vítaní jari v  Kultúrnom dome  v Modre. Pestrofarebné keramické vajíčka , ako symbol nového života boli zaslané do súťaže veľkonočných dekorácií vyhlásenej Odborom sociálnych vecí BSK a  veríme, že budú mať úspech.

Tí klienti, ktorým nebolo dopriate stráviť sviatky s rodinou si  vychutnali  pondelkovú šibačku v kruhu zamestnancov. Pripravili im stôl plný dobrôt a za vyšibanie nechýbala ani sladká odmena.

Leave a Reply