Umelecká jeseň v Mereme

posted in: Aktuality | 0

 

Prijímatelia sociálnej služby Centra sociálnych služieb Merema pod vedením  skúsených a erudovaných zamestnancov systematicky  pracujú na rozvíjaní svojich kompetencií. Prebieha proces deinštitucionalizácie zariadenia a veľké úsilie vkladáme do uskutočňovania sociálnej inklúzie. Darí sa nám najmä v oblasti umenia. Pod vedením  majstrov – keramikára Miroslava Malinovského a drotára Ladislava Kunetku sme  predstavili výsledky tvorivej práce na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Dňa 10. 10. 2023 sme prijali pozvanie neziskovej organizácie Reflexy zastúpenej pánom Arpádom Beníkom a naše umelecké diela sme vystavovali na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu  v Brne v projekte Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR a ČR. Slovenskú republiku sme v sekcii umenia  v rámci Slovenskej expozície reprezentovali ako jediné zariadenie, ktoré vystavovalo keramiku, tradičné a umelecké drotárstvo. Patrónom výstavy bol Senát parlamentu Českej republiky, výbor pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície. Garantom podujatia bol predseda výboru pán Jiří Růžička. Návštevníci brnenského veľtrhu ocenili diela našich autorov s vyjadrením obdivu a úcty. Vysoko si vážime možnosť ukázať širokej verejnosti talent, kreativitu a remeselný fortieľ našich klientov. Umelecká tvorba a prezentácia vedie k dlhodobému zlepšeniu sociálnych  zručností, skvalitneniu života a k začleneniu marginalizovaných ľudí do spoločnosti. Ďakujeme všetkým zúčastneným za pozvanie, pomoc a podporu. Tešíme sa z vynikajúcej spolupráce s pánom Arpádom Beníkom, predsedom neziskovej organizácie Reflexy, ktorý svojou energiou a entuziazmom prepája zdanlivo neprepojiteľné brehy. Mocných a krehkých.  Ukazuje svetu umenie hendikepovaných. Veľmi nám pomáha.

Leave a Reply