Projekt AMEREM

Umenie pre člověka, umenie pre zdravie

 

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných klientov s názvom AMEREM. Tvorba v rámci umeleckej skupiny poskytla znevýhodneným ľuďom prostredníctvom arteterapie priestor pre realizáciu umeleckého nadania, posilnenia vzájomnej identity, pocitu spolupatričnosti a motiváciu k ďalšej tvorbe. Arteterapia bola v tomto prípade využitá nielen ako metóda sociálnej práce so skupinou znevýhodnených ľudí, ale aj ako samostatne umelecky hodnotná a tvorivá aktivita, ktorá sa dočkala adekvátneho ocenenia. Vyvrcholením projektu AMEREM je výstava umeleckých diel v priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61, Modra, ktorá potrvá do konca januára 2015.

 

 

P1390434

 

Petang  v nás

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne  prostredníctvom Nadácie Pontis finančne podporil projekt Petang v nás, zameraný na zviditeľnenie a rozvoj nadaných zdravotne znevýhodnených športovcov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.

Petangový klub La Boule Modra, zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) od roku 2008 a ako jediný na Slovensku pracuje so zdravotne znevýhodnenými hráčmi petangu. Projekt Petang v nás zabezpečením materiálneho vybavenia (profesionálne homologizované petangové gule) podporil hráčov   v športových činnostiach, čo viedlo k dosiahnutiu špičkových výsledkov a k posunu sa v rebríčku SFP. Na vrcholových podujatiach, ako sú oficiálne ligové zápasy a turnaje na Slovensku i v Európe vďaka tejto podpore dosahujú znevýhodnení športovci porovnateľné výsledky s intaktnou populáciou. Získaním fyzickej a psychickej kondície, tiež schopnostiach spolupracovať v tíme, bude táto aktivita dlhodobo prispievať k skvalitneniu ich života a rozširovať priestor na sociálnu inklúziu.

Vďaka za podporu.

CIMG0044