CIMG0012

Žiť a rozdávať lásku prostredníctvom umenia, je hlavné posolstvo Divadla Agapé ( Divadlo Lásky).  Jeho protagonisti sú herci čistého srdca, divadlo majú v sebe a robia ho s láskou. V ľudských životoch neustále objavujú niečo nové a ich  predstavenia sú prostriedkom, ako o tom vypovedať. Túžia cestovať, spoznávať nových ľudí a prostredníctvom  divadla  svetu ukázať čo dokážu a v čom sú excelentní.                                                                                                                     

Divadelný súbor Agapé vznikol v  Domove sociálnych služieb a zariadení  podporovaného bývania  Merema (ďalej len DSS a ZPB Merema) v Modre v roku 2009 pod vedením  Mgr. art. Martina Žáka, ako prostriedok podpory dramatoterapeutického procesu. Agapé tvoria  talentovaní prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB Merema –  Ladislav Garaj, Dominik Jergl, Ján Kováč, Ľubomír  Daško, Michal Baláž, Ivan Foltýn, Roman Krajči, Juraj Krajči a zanietení zamestnanci  Darina Rohaľová a Katarína Vargová. Divadelné hry, ktoré doposiaľ naštudovali majú svoju jedinečnú umeleckú výpovednú hodnotu.

More (2009) – Do sveta protikladov, reality a fantázie, romantiky a nebezpečenstva, k zamysleniu sa nad skutočnými hodnotami života vnieslo diváka predstavenie More – nádherné a pokojné, no i kruté, búrlivé a tajomné. „Sme ako more, ktoré skrýva veľa tajomstiev. More, ktoré skrýva  svoju tvár. Sme  more, ktoré osvieži, ublíži aj pohladí. Naša duša je rovnako nepokojná, no vieme byť aj tichí, smutní a zákerní. Sme more, ktoré vás prijíma takých, akí ste. Prijímate aj vy nás takých, akí sme?“                                                                                                                                                                    

Štyri ročné obdobia – Strom (2010) – „Každý z nás je jedinečný strom, a to je na tom krásne,“ týmto mottom sa začínalo divadelné predstavenie Štyri ročné obdobia – Strom. Hra poukazuje na dôležitosť znevýhodnených ľudí v našej spoločnosti, ktorí patria k nášmu životu presne tak, ako stromy. Dávajú nám životnú energiu, silu,  lásku…                                                                                                                     

Stroj času (2011) – Divadelné predstavenie Stroj času otvorilo priestor pre diváka a umožnilo mu nájsť odpoveď na otázku, či je možné cestovať do minulosti a zmeniť ju alebo ísť do budúcnosti a vyhnúť sa následkom. Keď sa pozrieme do histórie, tak človek vždy najviac túžil po troch veciach – mať moc, slávu a bohatstvo. Divákovi dáva možnosť vybrať si hodnoty, ktorými sa chce v budúcnosti riadiť.                                                                                                    

Fantomas sa vracia (2013) – Nadčasová paródia Fantomas sa vracia cez humor a satiru poukazuje na všemocnosť, zjemňuje city  a kultivovane mení negatívneho hrdinu na kamarátskeho a vtipného človeka. Záhadný netvor Fantomas so zelenou tvárou sa vrátil. Chce zničiť planétu Zem a jej obyvateľov. Zachrániť ju však môžu  odvážni špeciálni agenti. Bude naša planéta zachránená? Zvíťazí dobro nad zlom?                                                                                                                                       

Lacko a More ( dokument 2014) – Dokumentárny projekt je výpoveďou herca Divadla Agapé Ladislava Garaja, krátkym zastavením sa pre nás všetkých, žijúcich v uponáhľanom a stresujúcom svete,  je jeho knihou života, ktorá nekončí, nadobúda nový rozmer – ako morská vlna, ktorá ho nesie a posúva do ďalšieho levelu.                                                                                                                                  

Drotári (2015) – Inscenácia Drotári je pravdivým, hravým, trocha úmyselne insitným obrazom o slovenskej realite dnešných dní. Hovorí však aj o našej histórii, odkrýva korene slovenského národa a prostredníctvom humoru približuje neľahké putovanie slovenských drotárov spod Tatier celým šírym svetom. Rozpráva o remeselnom fortieli, tradíciách a láske k domovine, tiež o viacročnej drotárskej skúsenosti v DSS a ZPB Merema.                                                               

„Martin Žák vedie svojich hercov ku kolektívnemu chápaniu vzťahov a tie iba jemne dolaďuje. Tým vzniká pravdivá, spontánna a presvedčivá interpretačná podoba zohľadňujúca individuálne danosti interpretov.“ Ľubo Šárik

Chráňme dedičstvo našich otcov – Keramikári – Divadelná hra stvárňuje život, zvyky a tradície keramikárov pôsobiacich v Modre, zároveň vzdáva poctu významným osobnostiam slovenského hrnčiarstva a džbankárstva, ktorí celý svoj život zasvätili tomuto remeslu, vdýchli ho do  hliny a vykúzlili z nej pestrofarebnú harmóniu vecí okrášľujúcich naše obydlia aj srdcia. Hra má zábavný, ale aj náučný charakter, vstupuje do duše diváka, utvára pozitívne pocity a reakcie.

 

Úspechy Divadla Agapé

Stroj času

 • Stretnutie s malou Táliou,  II. miesto  v krajskej súťažnej prehliadke divadiel hrajúcich pre deti (Senec, 2012)

More

 • Hudobný festival, Pohoda, (Trenčín, 2009)
 • Stretnutie s malou Táliou, I. miesto  v krajskej súťažnej prehliadke divadiel dospelých hrajúcich pre deti (Senec, 2013)
 • Divadlo a deti – celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti, cena za kolektívne spracovanie aktuálnej témy a hlavná cena detskej poroty Agora fórum (Rimavská Sobota, 2013)
 • Divadelné konfrontácie (Pezinok, 2014)
 • Hudobný festival Osmidiv (Banská Štiavnica, 2015)
 • Divadelný festival v Rynholci (ČR, 2015)

Fantomas sa vracia

 • Stretnutie s malou Táliou, krajská súťažná prehliadka divadiel dospelých hrajúcich pre deti (Senec, 2015)

Drotári

 • Stretnutie s malou Táliou – krajská súťažná prehliadka divadiel dospelých hrajúcich pre deti (Senec, 2016)

Cena fondu na podporu umenia

 • Divadlo a deti – – celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti (Rimavská Sobota, 2016)
 • Zejdeme sa na hambálku, divadelný festival( Malacky, 2016)

Chráňme dedičstvo našich otcov – Keramikári

 • Stretnutie s malou Táliou – krajská súťažná prehliadka divadiel hrajúcich pre deti (Senec, 2018)

1.miesto a vzácne ocenenie Zlaté pásmo

 • Divadlo a deti – – celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti (Rimavská Sobota, 2018)

„Ocenenie v sociálnej oblasti“ za dlhoročnú umeleckú a terapeutickú prácu so zdravotne znevýhodnenými (BSK 2019)

V roku 2020 sa do bohatého repertoáru Divadla Agapé malo zaradiť nové predstavenie, rozprávková komédia „Dlhý, široký a ďalekozraký“, naštudovaniu ktorej zabránila pandémia. V súčasnosti  je činnosť divadla opäť obnovená a chystá nové  predstavenie  „Na ceste“ , ktoré prezentuje  umeleckú  tvorbu,  talent, kreativitu a výnimočnosť hendikepovaných ľudí. Prostredníctvom osobnej výpovede protagonistov umožní   verejnosti nahliadnuť do ich života, pochopiť ich a prijať takých, akí sú. Odstraňuje bariéry a prepája  dva svety  v jeden harmonický celok.

 

Ak by ste mali záujem o naše predstavenia, budeme veľmi radi.  Môžete si ich objednať u Mgr.art. Martina Žáka, dramatoterapeuta na tel čísle: 0904482468 alebo mailom: matozak@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu.

CIMG0012

CIMG0012