CIMG0012Divadelný súbor vznikol v  Domove sociálnych služieb a zariadení  podporovaného bývania  Merema v Modre ako prostriedok podpory dramatoterapeutického procesu v roku 2008 a v roku 2013 sa stal súčasťou divadla Agape.  V súčasnosti Agape tvoria  talentovaní klienti Meremy  Ladislav Garaj, Dominik Jergl, František Škrovánek, Ján Kováč, Ľubomír  Daško, Michal Baláž, Ivan Foltýn, Miroslav Korauš, Roman Krajčí, Juraj Krajčí, Viktor Zúbek, Jozef Adamička a zanietení zamestnanci  Darina Roháľová a Katarína Manáková, ktorí sa pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka pohybujú medzi reálnym svetom a svetom fantázie, hudby, pohybovej štylizácie a tanca. Divadlo im napomáha  obohacovať svoj život a napĺňať životy iných.

Divadelné hry, ktoré sme doposiaľ naštudovali majú svoju jedinečnú umeleckú hodnotu.  Prvou bolo predstavenie Zimné čaro (2008), More (2009), Strom (2010), Stroj času (2011), Vianoce (2012) a Fantomas sa vracia (2013). Prezentovali sme sa nimi v Modre, Pezinku, Trnave, Bratislave, Senci, Rusovciach a na festivale Pohoda v Trenčíne.

V roku 2013 sme získali s predstavením More prvé miesto  v krajskej súťažnej prehliadke divadiel hrajúcich pre deti – Stretnutie s malou Táliou a postúpili sme do celoštátnej súťaže Divadlo a deti v Rimavskej Sobote, kde sme  získali cenu za kolektívne spracovanie aktuálnej témy a hlavnú cenu detskej poroty Agora fórum.

Každý rok sa v našich životoch objavuje niečo nové a naše predstavenia sú prostriedkom, ako o tom vypovedať. Túžime cestovať po celom svete, spoznávať nových ľudí a prostredníctvom nášho divadla im dať možnosť spoznať násDivadlo Agape znamená Divadlo Lásky. Naši klienti sú herci čistého srdca, divadlo majú v sebe a robia ho s láskou. To je naše hlavné  posolstvo, žiť a rozdávať lásku cez umenie.

Ak by ste mali záujem o naše predstavenia, budeme veľmi radi.  Môžete si ich objednať u Mgr.art. Martina Žáka, dramatoterapeuta na tel čísle: 0904482468 alebo mailom: matozak@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu.

CIMG0012

CIMG0012