Základný kameň poklepaný

Základný kameň poklepaný

posted in: Aktuality, Press | 0

Dňa 12. augusta 2020 zástupcovia BSK za prítomnosti predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľky úradu BSK Patrície Mešťan slávnostne poklepali základný kameň budúcich stavieb, v ktorých bude sociálne služby poskytovať svojim prijímateľom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Modra.

Na slávnostnom poklepkaní kameňa Meremu reprezentovali prijímatelia sociálnej služby páni Pavol Krajčovič, Pavol Kanich a Ľudovít Zemko, ktorí ponúkli prítomným voňavou kávou, chutné slané oblátky a odprezentovali výrobky z keramickej, drotárskej a kreatívnej dielne.

Výstavba nových rodinných dvojdomov v Dubovej, Častej a kompletná rekonštrukcia objektu v Kráľovej by mala trvať dva roky. Nové priestory a služby pre prijímateľov sociálnych služieb budú financované z vlastných prostriedkov BSK a s podporou Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Po realizácii jednotlivých stavebných projektov sa do nich prijímatelia sociálnych služieb z DSS a ZPB MEREMA postupne presťahujú, čím sa zavŕši viacročný náročný proces deinštitucionalizácie, od ktorého očakávame významné zvýšenie kvality života obyvateľov DSS a ZPB MEREMA.

Leave a Reply