Vstúpili sme do komunity, vstúpili sme do veľkého sveta

posted in: Aktuality | 0

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality sa počas svojej dlhoročnej existencie primárne zameriava na podporu a aktívnu pomoc zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom v regióne. Napomáha im v procese začleňovania sa do komunitného prostredia. V spolupráci so spomínanou nadáciou vznikol projekt VSTUPUJEME DO KOMUNITY. Jeho cieľom bolo predstaviť talentovaných a pracovitých prijímateľov sociálnej služby ako plnohodnotných členov našej spoločnosti, mesta, kraja a sveta. Vďaka podpore mesta Modra, vďaka finančnej dotácii, vďaka synergii a entuziazmu všetkých zúčastnených ľudí participujúcich na tomto projekte možno konštatovať, že cieľ je splnený.

Projekt bol zameraný na rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho mesta, jeho regionálnych tradícií – výrobe keramiky a podpore remeselného a umeleckého fortieľu talentom obdarených ľudí. Dal zdravotne znevýhodneným jednotlivcom, šancu ukázať čo dokážu, pocit autorskej slobody, sebarealizácie, pocit radosti z ocenenia ich práce a spolupatričnosti s ľuďmi v komunite.

Prvou etapou projektu bol nákup potrebného materiálu, výtvarných potrieb a pomôcok. Následne prebiehali pracovné workshopy, tvorba keramických, drotárskych a výtvarných diel pod vedením skúsených umelcov a terapeutov v tvorivých dielňach. V druhej etape bola figurálna keramická tvorba pána Jozefa Nováka  a keramická tvorba pána Michala Baláža vystavená v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí SR v rámci spoločnej výstavy hendikepovaných umelcov Slovenskej republiky. Majstrom a garantom kvality keramickej tvorby v Mereme je uznávaný keramikár  pán Miroslav Malinovský. Na spomínanom podujatí pod záštitou štátnej tajomníčky Ing. Ingrid Brockovej, CSc. boli vystavené aj drotárske výrobky, ktoré vznikli pod vedením majstra drotára pána Ladislava Kunetku. V jeho šľapajach kráča pán Viktor Zúbek, zručný a talentovaný umelecký drotár, ktorý sa zameriava na výrobu šperkov.  Artefakty a obrazy výtvarníkov Štefana Gálika, Ladislava Garaja, Jána Kováča a žiaľ už zosnulého Branislava Šebestu, ktorý nás nedávno náhle opustil, boli prezentované na viacerých podujatiach. Jedným z nich bol Agrokomplex v Nitre, kde pod krídlami Ministerstva obrany SR v spolupráci s občianskym združením Reflexy vystavovali aj umelci z Modry na spoločnej výstave Poľovníctvo v umení. Proces transformácie sociálnych služieb, ktorý u nás prebieha, bol odprezentovaný v obci Častá, kde sa konal krst skolaudovaného dvojdomu. Súčasťou oslavy a krstu nového bývania bola aj ukážka umeleckej tvorby klientov zariadenia. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Judr. Zuzana Stavrovská usporiadala vo svojom úrade samostatnú výstavu obrazov, keramických a drotárskych diel našich klientov. Táto jej iniciatíva sa stretla s veľkým úspechom a mimoriadnym ocenením zo strany prítomných hostí. Na viacerých prezentačno – predajných trhoch a jarmokoch v Modre, Pezinku a v Bratislave boli širokej verejnosti predstavené diela a výrobky našich umelcov a vždy boli prijaté s obdivom a ocenením .Tieto diela boli vystavené aj na výstave umenia hedikepovaných umelcov v Prahe pod záštitou vtedajšieho veľvyslanca a súčasného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ing. Rastislava Káčera.

Projekt VSTUPUJEME DO KOMUNITY ukončuje výstava diel z výberu celoročnej práce  a úsilia našich umelcov v obchode s keramikou známeho modranského keramikára majstra pána Miroslava Malinovského. Je to zároveň pocta tvorbe našich predkov pretavená do keramikárskeho, drotárskeho a výtvarného odkazu prostredníctvom symbolov a tvarov, ktoré nám pripomínajú spojenie s našim krásnym mestom.

Ďakujeme širokej verejnosti za slová uznania, rešpekt, prijatie. Aj za konštruktívnu kritiku a iný názor. Ďakujeme mestu Modra a všetkým spoluobčanom, ktorých aktivity kvalitatívne ovplyvnili socializáciu a a integráciu ľudí z Meremy do komunity. Naši umelci si vážia každú pochvalu, tešia sa každej priazni, sú šťastní, keď sa niekto zastaví pri ich dielach a porozpráva sa s nimi nielen o umení, ale aj o tom, že aj oni sú súčasťou života v našom meste. Vstúpili do komunity.

Autor: Darina Rohaľová

 

 

Leave a Reply