Vianoce v Mereme

Vianoce v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Vianočné dni sú symbolom pokoja, lásky a hojnosti, ktoré prežívame v kruhu svojej rodiny a svojich najbližších. Mnohí prijímatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema však takúto možnosť nemajú a Vianoce trávia v kruhu svojich priateľov a zamestnancov.

Príprava na Vianoce prebiehala v Mereme už od jesene. V keramickej dielni rozvoniavala hlina,  páni majstri modelovali anjelov, maľovali zvončeky a mydelničky, v drotárskej dielni tvorili krásne svietniky, v kreatívnej dielni  vyrábali vianočné ozdoby, venčeky, mydlá a levanduľové vrecúška, maľovali hodvábne šatky a pestrofarebné obrazy. Začiatkom decembra bola vianočná výzdoba v plnom prúde a Meremou sa niesla lahodná vôňa vianočných oblátok. Blížili sa Vianoce, tie tohtoročné však boli pre nás všetkých iné, tak trochu netradičné … Núdzový stav poznačil ich kúzlo, no vďaka obetavým, zodpovedným a empatickým  pracovníkom zdravotného a technicko- hospodárskeho úseku v Harmónii a Kráľovej, tiež vďaka trpezlivosti a tolerancii našich vzácnych klientov mohli byť Vianoce v Mereme šťastné a veselé. Patrí im úprimná vďaka.

Vďaka prináleží Viedenským pekárňam Modra, Biomin a.s., Balloon Design s.r.o., Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, Pohodovo, o.z., rodine Stankovcov a  štedrým ľuďom za „krabičky od topánok plné lásky“ ,  všetkým našim dlhoročným sponzorom a sympatizantom  za hmotnú a morálnu podporu.

Šťastný a zdravý nový rok 2021.

Leave a Reply