Umenie z MEREMY

Umenie z MEREMY

posted in: Press | 0

Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema opäť ukázali

verejnosti svoj talent a kreativitu v podobe divadelného predstavenia Fantomas (sa) vracia a výstavy

umeleckých diel My 2013, ktoré počas decembra prezentujú v priestoroch Musique club galerie

v Modre.

 

Divadlo Agape, pod ktorým herci Meremy od septembra 2013 pracujú, predstavilo 28. novembra

2013 na doskách KDĽŠ v Modre svoju novú hru. Záhadný netvor Fantomas so zelenou tvárou sa vrátil.

Chce zničiť planétu Zem a jej obyvateľov. Zachrániť ju však môžu odvážni špeciálni agenti. Bude

naša planéta zachránená? Zvíťazí dobro nad zlom? Odpoveď už určite našli študenti a pedagógovia

Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Gymnázia Karola Štúra z Modry a tiež naši sympatizanti, ktorí sa

predstavenia plného humoru zúčastnili a ktorých podporu si nesmierne vážime.

 

V priestoroch Musique club galerie, Štúrova 61 v Modre (chránené pracovisko) si môžete pozrieť

predajnú výstavu diel nadaných umelcov žijúcich v MEREME, ktorým sa stala maľba nielen terapiou,

ale i zábavou a relaxom. Skúsení odborní zamestnanci sa denne venujú klientom v rôznych oblastiach

a rozvíjajú tak ich zručnosti a talent. Umelecké diela, ktoré klienti vytvárajú sú plné emócií, donútia

nás zamyslieť sa a potešia náš zrak i dušu. Prostredníctvom vystavovaných umeleckých diel môže

verejnosť nazrieť do duše znevýhodnených ľudí, spoznať ich svet, túžby a nálady.

Prajeme vám príjemné vianočné sviatky a ďakujeme za vašu podporu,

ktorou otvárate Mereme a našim obyvateľom cestu do života.

Leave a Reply