Tvorivý jarmok s Meremou

Tvorivý jarmok s Meremou

posted in: Aktuality, Press | 0

29. augusta 2018 v popoludňajších hodinách sa v MODRE na Štúrovej ulici uskutoční prezentácia práce, fantázie a kreativity zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre. Projekt Tvorivý jarmok s Meremou je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Motiváciou k vytvoreniu  projektu je túžba umelecky nadaných zdravotne znevýhodnených ľudí žijúcich v domove sociálnych služieb zviditeľniť sa a začleniť sa do spoločnosti ľudí žijúcich v ich blízkom okolí (v Modre, Kráľovej, Dubovej a Častej.) Tvorivý jarmok s Meremou je  prehliadkou hmotných a nehmotných umeleckých artefaktov, prezentáciou toho, čo títo ľudia dokážu a v čom sú excelentní. Projekt je situovaný do priestorov Starej radnice a chráneného pracoviska Musique Club Galerie, kde klienti Meremy  odprezentujú svoje nadanie a kreativitu vnesenú do hliny, drôtu, maliarskeho plátna, voňavého mydla a bylín. Svoj herecký talent predvedú v divadelnej hre More a do tajomstva svojho umenia zasvätia každého, kto prejaví záujem a príde sa nadýchať tvorivej atmosféry.

SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME

Leave a Reply