Rybári z Meremy

Rybári z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema z Modry sa 27. júna 2019 zúčastnil na 15. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“.

Rybárske preteky už 15 rokov organizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s  Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, na ktoré sú za Bratislavský samosprávny kraj každoročne pozvaní naši vášniví rybári  z Meremy . Podujatia sa zúčastnilo 8 zariadení zo Slovenska (reprezentujúce jednotlivé samosprávne kraje) a dve  hosťovské družstvá  – priatelia z Čiech a Maďarska. Slávnostným výstrelom preteky odštartoval predseda odbornej poroty, ktorý po celý čas súťaže, spolu s porotou zloženou z členov miestneho rybárskeho zväzu, dohliadal na dodržiavanie stanovených pravidiel a správnosťou výsledkov. Spestrením celého podujatia boli už tradične aj vojaci zo Ženijného práporu v Seredi, ktorí pomáhajú s organizáciou aj programom. Súťažné unifikované družstvo tvorilo šesť členov. Víťazom sa stalo družstvo s ulovenou rybou najväčšej hmotnosti (zástupcovia z DSS Méta Martin, 9,6 kg rybou), druhé miesto patrilo družstvu s najväčším počtom ulovených rýb (rybári z CSS Kostolná-Záriečie) a tretie miesto bolo pre družstvo s druhým najväčším počtom ulovených rýb  (DSS Pastuchov).    Rybári z Meremy sa umiestnili s úlovkom 29 rýb a kaprom dlhým 68 cm a vážiacim 5,40 kg na štvrtom mieste.

Leave a Reply