„Rozhýbme sa k zdraviu“ – náš nový projekt

„Rozhýbme sa k zdraviu“ – náš nový projekt

posted in: Aktuality | 0

V Mereme to zase žije!  S finančnou podporou Mesta  Modra realizujeme projekt  zameraný na skvalitňovanie života, integráciu osobnosti a podporu rozvoja zdravia zdravotne znevýhodnených obyvateľov Modry žijúcich v čiastočnej izolácii centra sociálnych služieb. Zakúpili sme pomôcky na cvičenie a motivovali sme našich klientov, aby sa  s pomocou skúsenej a kvalifikovanej trénerky pohybových aktivít  Mgr. Art.  Márie Brnušákovej začali učiť  súbor zdravotných cvikov, ktoré im pomôžu zlepšiť fyzickú kondíciu a hlavne získať pravidelné pohybové návyky. Cviky sa učia spolu s klientmi aj inštruktorky sociálnej rehabilitácie, aby mohli už bez pomoci lektorky  klientov viesť k ich správnemu vykonávaniu. Síce cvičíme  v trošku stiesnených podmienkach, ale s o to väčšou radosťou a zanietením.

Formou fotografií z konkrétnych cvičení a popisu pohybovej aktivizácie bude detailne spracovaná metodika základných cvičení prispôsobená doslova „na telo“ klientom so zdravotným znevýhodnením a ich rôznemu veku, ktorú je možné používať pri všetkých stupňoch mentálneho postihnutia. Metodika bude  návodom,  ako pohybové cvičenia praktikovať bez spojenia s akýmkoľvek rizikom aj po presťahovaní klientov centra sociálnych služieb do užšieho prostredia komunity.

Touto cestou chceme zároveň  v mene našich klientov poďakovať Mestu Modra za finančnú podporu. Poskytnutá dotácia vo výške 350 eur nám pomohla  pokryť náklady na prácu lektorky a prípravu metodiky.  Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Leave a Reply