„RAJSKÁ ZÁHRADA“

„RAJSKÁ ZÁHRADA“

posted in: Aktuality, Press | 1

je prierez umeleckou tvorbou  talentovaných ľudí z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Výstava “  Rajská záhrada  „, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen  samotný proces maľby, ale i výsledok. To, ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich  motiváciu pre ďalšiu tvorbu.                                                                                  Pod odborným a citlivým vedením Dariny Rohaľovej vychádzajú spod talentovaných rúk  pánov  Štefana Gálika, Františka Noskoviča, Branislava Šebestu a Ladislava Garaja  prekrásne umelecké diela s hlbokou myšlienkou, ktorá donúti zamyslieť sa a  poteší náš zrak i dušu. Výtvarné diela nám umožňujú lepšie spoznať hodnotu týchto ľudí, ich jedinečnosť a neopakovateľnosť.                                                                                                                            Časť expozície tvoria umelecké diela pána Petra Hrušku, ktorý žil a tvoril v Mereme do 14.marca 2015. Jeho doménou bola maľba, abstrakcia a úžasná farebnosť. Mal originálny rukopis a charakteristický štýl. Maľoval a miloval život, bol výnimočný, ako jeho obrazy.

Výstavu si v priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE,      Štúrova 61, Modra môžete pozrieť do konca septembra  2019.

Vystavované diela sú predajné a celý výťažok bude venovaný na rozvoj umeleckej  tvorby autorov výtvarných diel.

One Response

  1. With Adobe Photoshop, you’ll be able to increase orr decrease contrast, brightness,
    huge, and also color intensity. Then we fast forward five weeks and Amelia begins to doubt there’s wrolng with
    the baby. But for guys like Collin Farrell oor David Beckam ,
    a bad boy look can better bee achieved with a shaved head.

Leave a Reply