Projekt Amerem

Projekt Amerem

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných  klientov s názvom Amerem.

 

Tvorba v rámci umeleckej skupiny poskytla znevýhodneným ľuďom priestor pre vzájomnú identitu, pocit spolupatričnosti a motiváciu k ďalšej tvorbe. Arteterapia bola využitá nielen ako metóda sociálnej práce so znevýhodnenou skupinou ľudí, ale aj ako samostatne umelecky hodnotná a tvorivá aktivita, ktorá sa dočkala adekvátneho ocenenia. Ciele projektu sa niesli v dvoch rovinách. Prvou je  sociálna rovina – I´art pour I´home -umenie pre človeka a druhou je  individuálna rovina – I´art pour la santé – umenie pre zdravie.

Vyvrcholením projektu Amerem je výstava umeleckých diel, vernisáž ktorej sa uskutoční 27. novembra 2014 o 13-tej hodine v priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61,  Modra. Výstava potrvá do januára 2015.

Leave a Reply