Press

Vianoce v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Vianočné dni sú symbolom pokoja, lásky a hojnosti, ktoré prežívame v kruhu svojej rodiny a svojich najbližších. Mnohí prijímatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema však takúto možnosť nemajú a Vianoce trávia v kruhu svojich priateľov a zamestnancov.

Súťaž „SLNKO“

posted in: Aktuality, Press | 0

Bratislavský samosprávny kraj – Odbor sociálnych vecí vyhodnotil  súťaž určenú pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji na tému „SLNKO“.

Základný kameň poklepaný

posted in: Aktuality, Press | 0

Dňa 12. augusta 2020 zástupcovia BSK za prítomnosti predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľky úradu BSK Patrície Mešťan slávnostne poklepali základný kameň budúcich stavieb, v ktorých bude sociálne služby poskytovať svojim prijímateľom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Modra.

Náš život v karanténe

posted in: Aktuality, Press | 0

Nezvyčajnú situáciu, ktorá v posledných mesiacoch poznamenala náš každodenný život prežívajú obyvatelia aj zamestnanci  Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema s veľkou zodpovednosťou. Nedá sa predvídať,  ani sa na ňu pripraviť vopred. Ako vstúpila do našich životov  rozpovedia prijímatelia sociálnej služby –  … Continued

Život v MEREME

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre uskutočnil v mesiaci február Fašiangový ples pre 90 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

Modranskí anjeli strážni

posted in: Aktuality, Press | 0

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre.

Merema si uctila častovských seniorov

posted in: Aktuality, Press | 0

Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr narodenými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB Merema) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili tunajších ľudí, spoznali ich a dovolili im … Continued

Novinky z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je  umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší  krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.  

„RAJSKÁ ZÁHRADA“

posted in: Aktuality, Press | 0

je prierez umeleckou tvorbou  talentovaných ľudí z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Rybári z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema z Modry sa 27. júna 2019 zúčastnil na 15. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“.

Merema na potulkách za umením

posted in: Aktuality, Press | 0

Talentovaní a kreatívni mladí muži Ladislav Garaj a František Noskovič  z DSS a ZPB Merema navštevujú každý utorok Ateliér v lese pod pezinskou babou. Stretáva sa v ňom skupina výtvarne nadaných inak obdarených umelcov. Pod vedením špeciálnej pedagogičky arteterapeutky Mgr. Marcely Jurášovej tvoria nevšedné a jedinečné výtvarné … Continued

Život v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom“, vyriekol grécky filozof Epikuros zo Samu. Roky utekajú, časy sa menia.  Ľudia žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre divadlo prežívajú, navštevujú a úžasne hrajú.

MEREMA plesala

posted in: Aktuality, Press | 0

februára 2019 sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre uskutočnil Fašiangový ples, ktorého organizátorom bol Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

Merema na Vianočnom charitatívnom bazáre

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka dlhoročnej spolupráci s neziskovou organizáciou International Women´s Club Bratislava (IWCB, Medzinárodný klub žien), mal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre možnosť prezentovať sa na 27. ročníku Vianočného charitatívneho bazáru v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2018.

Merema opäť úspešná

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema získal finančnú podporu Nadácie SPP v grantovom programe Opora určenom na skvalitnenie života ľudí so zdravotným  znevýhodnením a  ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Tvorivý jarmok s MEREMOU

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka finančnej podpore Ministerstva  kultúry  Slovenskej republiky sa 29. augusta 2018 v priestoroch Starej radnice a chráneného pracoviska Musique club galerie uskutočnila prezentácia kreatívneho umenia klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.

Tvorivý jarmok s Meremou

posted in: Aktuality, Press | 0

29. augusta 2018 v popoludňajších hodinách sa v MODRE na Štúrovej ulici uskutoční prezentácia práce, fantázie a kreativity zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre. Projekt Tvorivý jarmok s Meremou je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej … Continued

Petang nad Modrou

posted in: Aktuality, Press | 0

21. júna 2018 sa na Farme pod Gaštankou uskutočnil IX. ročník petangového turnaja zdravotne a sociálne znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby v pôsobnosti Bratislavského, Trnavského a Košického samosprávneho kraja.

Divadelníci z Meremy opäť úspešne reprezentovali

posted in: Aktuality, Press | 0

Divadelný súbor  Agapé pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé miesto  v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých  hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila  14. – … Continued

Plesajúca MEREMA

posted in: Aktuality, Press | 0

Fašiangy sa neodmysliteľne spájajú s plesovou sezónou. Fašiangové obdobie je charakteristické veselosťou, zábavou, dostatkom jedla a všemožných nápojov, ktoré sú sprevádzané najmä v rámci mestských fašiangov rôznymi plesmi a bálmi. Rozdiely medzi plesom a bálom nehľadajme, o oboch prípadoch ide o spoločenskú akciu s tancom, na ktorú sa … Continued

Pohyb je život

posted in: Aktuality, Press | 0

Obyvatelia DSS a ZPB MEREMA dostali tento rok predčasný vianočný darček. Prostredníctvom projektu sa nám podarilo zakúpiť terapeutický prístroj Thera Trainer Tigo.

Pestrofarebný svet – nová perspektíva

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA  otvára 1. decembra 2017  v priestoroch Musique Club Galerie na Štúrovej ul. 61 v Modre výstavu umeleckých diel  talentovaných zdravotne znevýhodnených ľudí  „Pestrofarebný svet – nová perspektíva“.

Les Feuilles Mortes 2017

posted in: Aktuality, Press | 0

Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra 2017 VII. ročník petangového  turnaja „Lístie padá“ , ktorý  je súčasťou projektu Petang bez bariér, podporenom predsedom BSK pánom Pavlom Frešom a pánom primátorm Mesta Modra Jurajom Petrakovičom.

Petang bez bariér

posted in: Aktuality, Press | 0

Projekt „Petang bez bariér“, finančne podporený prostredníctvom Individuálnej dotácie z BSK 2017, otvoril priestor atraktívnej športovej aktivite, ktorej hlavným benefitom je, že je určená pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, farby pleti, fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia. Má za … Continued

„Chráňme dedičstvo našich otcov“

posted in: Aktuality, Press | 0

je motto, ktoré rezonuje v ušiach nielen Modranov už desaťročia. Tento unikátny projekt realizovaný pod záštitou Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality s finančnou podporou Nadácie ZSE oživil spomienky všetkých, ktorí sa 27. apríla zúčastnili veľkolepej premiéry divadelného predstavenia podávajúcom historickú výpoveď … Continued

Výber z tvorby

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema vás srdečne pozýva na prezentáciu dlhoročnej umeleckej práce výtvarne nadaného klienta nášho zariadenia- pána Petra Hrušku. Výber z diela pána Hrušku si môžete pozrieť v priestoroch Musique club galerie do konca marca 2017.

Harmónia anjelov

posted in: Aktuality, Press | 0

V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre sa 02. Decembra 2016 uskutočnila vernisáž umeleckých diel výtvarne nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, pod názvom „Harmónia anjelov“.

Merema chráni dedičstvo našich otcov

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema chráni dedičstvo našich otcov v mnohých podobách, z ktorých jednou je  zachovanie a šírenie keramickej tradície pre náš región tak príznačnej. V novom projekte, ktorý Merema pripravuje sa snúbi čaro hliny s divadelným umením a vytvára  jeden spoločný … Continued

Les Feuilles Mortes 2016

posted in: Aktuality, Press | 0

Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra v Hoteli pod lipou v Modre – Harmónii VI. ročník petangového turnaja pod názvom „Jesenné lístie padá“.

Leto v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Horúce letné dni väčšina z nás vníma ako čas oddychu, zábavy a dobrodružstiev. Mnohí z nás ich trávia pobytom pri vode, na horách, cestovaním po svete, či spoznávaním nových kútov našej domoviny. Klienti DSS a ZPB Merema si tohtoročné leto  opäť prežili aktívnym odpočinkom.   … Continued

Petang nás spája

posted in: Aktuality, Press | 0

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII. ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

Drotári z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Sme herci Divadla Agape  z  Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre. Pod vedením  nášho režiséra a kamaráta Martina Žáka sme nacvičili novú divadelnú hru Drotári.

Transformačný proces (deinštitucionalizácia) DSS a ZPB MEREMA

posted in: Aktuality, Press | 0

            Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA sa stal súčasťou procesu transformácie sociálnych služieb na Slovensku, cieľom ktorého  je začlenenie zdravotne znevýhodnených ľudí do komunity, vytvorenie domáceho prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich citového života  a umožnenie nadväzovania priateľských medziľudských vzťahov v novovzniknutom … Continued

VÝMENNÉ VÝSTAVY

posted in: Aktuality, Press | 0

Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela  Pezinok.

Plesajúca MEREMA 2016

posted in: Aktuality, Press | 0

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte.

„MY 2015“

posted in: Aktuality, Press | 0

je prierez umeleckou tvorbou piatich talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Merema je úspešná v projektoch

posted in: Aktuality, Press | 0

Lacko a more Divadelný súbor Agapé, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka vstúpil do divadelnej sezóny 2015 opäť úspešne. Cieľom Divadla Agapé je umožniť čo najširšiemu publiku spoznať cez … Continued

Petangový turnaj v Modre – Harmónii

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema zorganizoval 24.júna 2015 v Hoteli pod lipou v Harmónii VI. ročník petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.

ORANGE DAY V MEREME

posted in: Aktuality, Press | 0

apríla sa v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre – Harmónii opäť stretli zamestnanci  Orange Slovensko, a.s., aby spoločne s obyvateľmi  Meremy strávili prekrásny deň plný vzrušujúcich zážitkov. Zamestnanci spoločnosti Orange  spolupracujú s Meremou na báze dobrovoľníctva už od roku 2011, kedy … Continued

Potulky za umením

posted in: Aktuality, Press | 0

O tom, že klienti DSS a ZPB Merema sú šikovní a pracovití ľudia vás, milí čitatelia Modranských zvestí, mesiac čo mesiac pravidelne informujeme.

MEREMA na prelome rokov

posted in: Aktuality, Press | 0

Po roku bohatom na udalosti sme v MEREME opäť privítali najkrajšie sviatky v roku. Uplynulý rok sme vyhodnotili ako úspešný, plány a predsavzatia sa nám darilo plniť v optimálnej miere.

MEREMA plesala

posted in: Aktuality, Press | 0

  Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema usporiadal dňa 12. februára 2015  vo veľkej sále KDĽŠ Modra tradičný Fašiangový ples . Podujatia sa zúčastnilo 122 hostí, medzi nimi naši dlhoroční priatelia klienti  ôsmich sociálnych zariadení v pôsobnosti Trnavského a Bratislavského samosprávneho … Continued

Projekt Amerem

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných  klientov s názvom Amerem.  

Petang v Modre – Harmónii

posted in: Press | 0

19. júna 2014 sa v Hoteli pod lipou uskutočnil V. ročník petangového turnaja, ktorý už tradične organizuje Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

Petang v nás

posted in: Press | 0

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne  prostredníctvom Nadácie Pontis finančne podporil projekt Petang v nás, zameraný na zviditeľnenie a rozvoj nadaných zdravotne znevýhodnených športovcov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.

Umenie z MEREMY

posted in: Press | 0

Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema opäť ukázali verejnosti svoj talent a kreativitu v podobe divadelného predstavenia Fantomas (sa) vracia a výstavy umeleckých diel My 2013, ktoré počas decembra prezentujú v priestoroch Musique club galerie v Modre.