Poďakovanie zamestnancom DSS a ZPB Merema

Poďakovanie zamestnancom DSS a ZPB Merema

posted in: Aktuality, Press | 0

Ľudia žijúci v domovoch sociálnych služieb sú v období pandémie jednou z najohrozenejších skupín,

nakoľko  ich fyzické a duševné zdravie je nesmierne krehké.

Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema zvládajú toto ťažké obdobie  pandémie koronavírusu v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami lepšie a príjemnejšie. Napriek tomu  však čiastočná izolácia a  odlúčenie od svojich blízkych, rodiny a priateľov vplývajú                   na psychiku našich klientov nepriaznivo. Obmedzenie návštev, pohybu mimo areál zariadenia, časté testovanie, permanentná zvýšená dezinfekcia      priestorov  a v letných mesiacoch vytúžené uvoľnenia sú pre nás realitou už dva roky. V tejto neľahkej situácii  boli a stále sú klientom veľkou oporou obetaví zamestnanci. Snažia sa robiť všetky aktivity tak, aby nevyhnutné zmeny pocítili čo najmenej. V tých najťažších situáciách neváhajú,  sú ochotní často na úkor svojich rodín, osobného voľna, zvládania vlastného strachu z nákazy byť k dispozícii   zmierňovať obavy klientov a ich blízkych. Je to ťažká dlhotrvajúca záťaž a patrí im veľká úprimná vďaka.

V ostatných rokoch je  vízia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema zameraná na proces transformácie z inštitucionálnej starostlivosti  na komunitný systém poskytovania sociálnej služby. V menších domácnostiach, kde v každej z nich bude umiestnených 6 našich klientov bude potrebná podpora flexibilnejšia a adresnejšia, tým pádom aj účinnejšia, čo sa týka naplnenia potrieb týchto ľudí. Takýto humánny prerod je obrovským benefitom aj pre efektívnejšie zvládnutie aktuálnej pandémie, či možných budúcich krízových situácií.

V období snáď už nielen dočasného uvoľnenia protiepidemiologických opatrení čakajú našich klientov nové výzvy a aktivity, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Je ich možné realizovať aj vďaka podpore ľudí z Modry, našich sympatizantov,  poukázaním 2% z podielu svojich daní.

Aj v tomto roku  môžete prispieť na podporu MEREMY prostredníctvom Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, Štúrova 61, 900 01 Modra,         IČO: 31754601.  Tlačivo na poukázanie 2% nájdete na www.merema.sk. ĎAKUJEME VÁM.

Leave a Reply