PÉTANQUE

je hra o ktorej sa právom hovorí, že je balzamom na vystresované nervy. Predchodkyňou petangu bola provensálska hra, ktorá má dodnes svojich priaznivcov. Vznikla vo francúzskej Provence. Podľa jednej legendy však názov Pétanque pochádza zo slovného spojenia „pieds tanqués”, čo vyjadruje, že sa  hrá s nohami pri sebe. Pán Jules Le Noir  v juhofrancúzskom meste La Ciotat mal zdravotné problémy s nohami a preto pri hre s guľami vždy sedel na jednom mieste. Vďaka tomu bol jeho výkon veľmi presný, a tak dosahoval vynikajúce výsledky. To inšpirovalo aj ostatných hráčov k tomu, aby guľami hádzali vždy z jedného miesta na cieľ, ktorým bola práve malá drevená guľôčka nazývaná prasiatko, košón. Pétanque sa hrá  na neupravenom teréne a podstatou hry je hodiť ťažké kovové gule čo najbližšie ku košónu.

Ako sa stať hráčom? Je to veľmi jednoduché, k tejto hre netreba žiadne špeciálne schopnosti, okrem chuti zahrať si. Vybavenie hráča sa vojde do malého kufríka či prenosnej tašky. Potrebujete sadu troch oceľových gulí, handričku na ich utieranie, malú drevenú guľôčku a meter na meranie vzdialenosti gulí od košónu.

Petang môžete hrať na neupravenom teréne, najlepší s drobným štrkom, menej vhodný je trávnatý povrch, najnevhodnejšia je piesočnatá pláž, lebo gule sa do piesku skôr zaboria a tak len ťažko využijete nejakú hernú techniku. Profesionálni hráči ho hrávajú na špeciálne upravených ihriskách. Ich povrch musí byť dostatočne tvrdý, odolný voči dopadajúcim guliam. Zároveň však musí byť priepustný, aby stačil absorbovať napríklad dažďovú vodu.

Stručné pravidlá hry Pétanque

Pétanque môžu hrať dve trojčlenné družstvá, pričom každý hráč má po dve gule alebo dve dvojčlenné družstvá, potom má však každý hráč po tri gule. Pétanque si môžu zahrať tiež  dvaja hráči, jeden proti druhému, vtedy majú obaja po tri gule.

Zápas sa hrá dovtedy, kým jedna strana dosiahne 13 bodov. Za bod sa pokladá každá guľa, ktorá je po ukončení hry bližšie k drevenej guľôčke, než prvá najbližšia súperova guľa. Prasiatko, čiže drevená guľôčka sa hádže z miesta odhodu, ktoré je vyznačené krúžkom na povrchu, jeho priemer je 35 – 50 cm, teda taký, aby sa tam vošli obidve chodidlá. Musí byť vzdialený 1 meter od okraja ihriska. Prasiatko musíte hodiť v rozmedzí 6 až 10 metrov od miesta odhodu, ale zároveň aspoň 1 meter od hranice ihriska alebo od akejkoľvek prekážky. Prvé hádže družstvo, ktoré hádzalo aj drevenou guľôčkou. Po hode prasiatka už nemožno upravovať povrch hracej plochy. Po dopade gule je vhodné označiť aj jej polohu, uľahčí to meranie jej vzdialenosti od drevenej guľôčky. Ak sú dve gule (každá z iného družstva) rovnako vzdialené od prasiatka a družstvá už nemajú žiadne gule, hra sa anuluje.

Petangový klub La Boule Modra, zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) od roku 2008. Ako jediný na Slovensku oficiálne registruje znevýhodnených ľudí. Nadácia  úzko spolupracuje s DSS a ZPB Merema v Modre už 15 rokov a v súčasnosti je v La Boule registrovaných 6 zdravotne znevýhodnených hráčov, ktorí sú klientmi Meremy. Klub má za cieľ prostredníctvom samotnej hry zasvätiť pre tento šport čo najširšiu skupinu ľudí, nakoľko najväčším benefitom petangu je, že je určený pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, farby pleti, fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia. Popri získaní  nových skúseností a schopností spolupracovať v tíme,  táto aktivita dlhodobo prispieva k skvalitneniu  života a rozširuje priestor na sociálnu inklúziu.

Najvýraznejšie dosiahnuté športové úspechy členov petangového klubu:

  1. miesto- Slovenská liga klubov (SLK), september 2014
  1. miesto – Majstrovstvá Slovenska žien, máj 2015 (vo víťaznom tíme klub reprezentovala Milada Gašparecová)

 – nominácia na Majstrovstvá sveta ,  Bangkok, Thajsko

  1. miesto v kvalifikačnej skupine Euroliga, Saarbrucken, Nemecko, 2015
  1. miesto – Majstrovstvá sveta, Bangkok, Thajsko, 2015

V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre, zriadenom nadáciou, je vybudovaná  petangová hala, v ktorej sa  v zimných mesiacoch  pripravujeme na petangovu sezónu.  Hala je prístupná aj širokej verejnosti.

Nadácia má  ambíciu podporiť zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí v športových aktivitách, ktoré sú prospešné pre ich komplexný osobnostný rozvoj. Títo ľudia žijú v relatívne uzatvorenom svete a každá príležitosť integrovať sa medzi intaktnú populáciu je pre nich nesmierne prospešná a nenahraditeľná. Uvedené úspechy dokazujú, že petangové turnaje majú pre nich nielen významný sociálny, ale aj športový rozmer. Realizáciou predkladaného projektu bude výpočet úspechov obsiahlejší a priamoúmerne s úspechmi bude rásť našim športovcom aj ich sebahodnotenie, komplexné zvyšovanie kvality života, o miere integrácie nehovoriac.