Petangový turnaj  v Modre – Harmónii

Petangový turnaj v Modre – Harmónii

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema zorganizoval 24.júna 2015 v Hoteli pod lipou v Harmónii VI. ročník petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.

1. ročníka petangového turnaja sa zúčastnilo 17 zariadení sociálnych služieb z troch samosprávnych krajov –  Bratislavského, Košického a Trnavského. Turnaj slávnostne otvoril pán riaditeľ DSS a ZPB Merema Mgr. Ján Duban, ktorý privítal vzácnych hostí z BSK – pani podpredsedníčku PhDr. Gabriellu Németh, pani riaditeľku odboru sociálnych vecí Mgr. Michaelu Šopovú, pani vedúcu oddelenia PhDr. Maricu Šikovú a pána primátora Mesta Modra Mgr. Juraja Petrakoviča, ktorí „prvým nahodením košóna a petangových gúľ“ otvorili turnaj. O prvenstvo v tomto roku súťažilo 25 unifikovaných petangových tímov. V silnej konkurencii obstáli a do prvej osmičky postúpili tí, ktorí tvrdo trénovali a šťastie im prialo.  1. miesto získal tím Meremáci z Modry, na 2. mieste sa umiestnil tím Guľový blesk z Báhoňa a na 3. mieste tím  ZPB Integra  zo Senca. S prázdnymi rukami neodchádzal nikto. Diplom za účasť, fair play hru, najkrajšie tričká, super výkon, dobrú výdrž a tašky so suvenírmi si odnášal každý z účastníkov.

Vďaka patrí  našim sponzorom  – Bratislavskému samosprávnemu kraju, Nadácii pre  človeka v núdzi a prevenciu kriminality, spoločnosti  Chipita Slovakia s.r.o., Hotelu pod lipou, Československej obchodnej banke, mäsiarstvu Petra Machciníka Modra, hlavnému rozhodcovi pánovi Milanovi Soboličovi a všetkým, ktorí sa morálne či finančne pričinili o hladký priebeh turnaja.

Leave a Reply