Petang v nás

Petang v nás

posted in: Press | 0

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne  prostredníctvom Nadácie Pontis finančne podporil projekt Petang v nás, zameraný na zviditeľnenie a rozvoj nadaných zdravotne znevýhodnených športovcov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.

Petangový klub La Boule Modra, zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) od roku 2008 a ako jediný na Slovensku pracuje so zdravotne znevýhodnenými hráčmi petangu. Projekt Petang v nás zabezpečením materiálneho vybavenia (profesionálne homologizované petangové gule) podporil hráčov   v športových činnostiach, čo viedlo k dosiahnutiu špičkových výsledkov a k posunu sa v rebríčku SFP. Na vrcholových podujatiach, ako sú oficiálne ligové zápasy a turnaje na Slovensku i v Európe vďaka tejto podpore dosahujú znevýhodnení športovci porovnateľné výsledky s intaktnou populáciou. Získaním fyzickej a psychickej kondície, tiež schopnostiach spolupracovať v tíme, bude táto aktivita dlhodobo prispievať k skvalitneniu ich života a rozširovať priestor na sociálnu inklúziu.

Vďaka za podporu.

Leave a Reply