Petang v Modre – Harmónii

Petang v Modre – Harmónii

posted in: Press | 0

19. júna 2014 sa v Hoteli pod lipou uskutočnil V. ročník petangového turnaja, ktorý už tradične organizuje Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

Turnaj slávnostne otvorili príhovorom a prvým nahodením košóna  pozvaní  hostia  –  pani podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh, pani  riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK Mgr. Michaela Šopová a pani primátorka Mesta Modra Ing. arch. Hana Hlubocká. Pozvanie prijalo 18 zariadení sociálnych služieb z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Zmerať si svoje sily   a stráviť príjemný deň v prekrásnej prírode prišlo 84 športovcov.  Víťazom turnaja sa stalo domáce družstvo z Meremy.  Bez odmeny však neodišiel nikto, každé družstvo si odnieslo maľované gombíky pre šťastie a tašku so sponzorskými darmi.

Naše poďakovanie patrí  všetkým sponzorom – Transpetrol, a.s., SAG Elektrovod, a.s., Hotelu pod lipou, spoločnosti  Chipita Slovakia s.r.o., Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, zástupcom firmy Lenovo a hlavnému rozhodcovi pánovi Milanovi Soboličovi, za podpory ktorých sa nám opäť podarilo petangový turnaj zorganizovať na vysokej úrovni.

m.g.

 

Leave a Reply