Petang nás spája

Petang nás spája

posted in: Aktuality, Press | 0

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII. ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

Pétanque je hra, ktorú priniesli do Provensálska vojaci a moreplavci. Trénovali si ňou odhad hodom na cieľ. Južania žijúci vo Francúzsku ju napokon vyvinuli takmer do dnešnej podoby, s jedným veľkým rozdielom – hodu gule vtedy predchádzal svižný rozbeh na tri kroky. Bolo tak až do roku 1910, kedy si majiteľ jednej kaviarne neďaleko Marseilles všimol, že jeho priateľovi znemožňovala zapojiť sa do hry jeho zhoršujúca sa reuma. Reuma mu zabránila v trojkrokovom rozbehu, čo mu spôsobovalo značný handicap. Podstatou pétanque však nebolo vylúčiť priateľa z hry, práve naopak.

Dnes je Pétanque hra, ktorá je určená pre každého, bez rozdielu veku, pohlavia, fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia. Vďaka tomuto športu majú znevýhodnení ľudia vynikajúcu príležitosť pre integráciu, ktorá je pre nich nenahraditeľná. Vďaka podpore ČSOB Nadácie sa integrovaní športovci pripravovali na turnaj počas dvoch celodňových workshopov, kedy si osvojovali pravidlá hry a metódy začlenenia znevýhodnených hráčov do integrovaných tímov. Spoločný tréning vyvrcholil petangovým turnaj organizovaný pod záštitou Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA Modra. „Meremáci“ pozvali svojich priateľov z Bratislavského, Trnavského a Košického samosprávneho kraja zmerať si svoje sily, ale najmä užiť si spoločnú hru v prekrásnej prírode športového areálu Hotela pod lipou v Harmónii. Turnaj slávnostne otvoril prvým nahodením „košóna“ pán primátor Mesta Modra Mgr. Juraj Petrakovič. Víťazom turnaja sa stalo domáce družstvo, bez odmeny však neodišiel nikto. Diplom za fair play hru a suveníry pripomínajúce úžasný športový zážitok si odnášal každý z účastníkov.

Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom a sympatizantom (ČSOB Nadácii, Hotelu pod lipou, spoločnosti Chipita Slovakia s.r.o. a hlavnému rozhodcovi pánovi Milanovi Soboličovi), bez ktorých by turnaj nemohol byť zrealizovaný na odbornej úrovni a v kvalitnom organizačnom zabezpečení.

Leave a Reply