Petang nad Modrou

Petang nad Modrou

posted in: Aktuality, Press | 1

21. júna 2018 sa na Farme pod Gaštankou uskutočnil IX. ročník petangového turnaja zdravotne a sociálne znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby v pôsobnosti Bratislavského, Trnavského a Košického samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema organizuje tento turnaj v spolupráci s  klubom La Boule, ktorý má v Modre už desaťročnú tradíciu. Ako jediný petangový klub na Slovensku registruje zdravotne znevýhodnených ľudí, čím otvára priestor pre  sociálnu inklúziu. Turnaj slávnostne otvoril podpredseda BSK pre sociálnu oblasť pán Mikuláš Krippel. V priebehu zápolenia nás prišiel povzbudiť pán primátor Mesta Modra Juraj Petrakovič a ceny víťazom odovzdala pani riaditeľka odboru sociálnych služieb Michaela Šopová. Deviateho ročníka sa zúčastnilo 95 nadšencov petangu. O prvenstvo bojovalo 18 hracích tímov. Športovci napriek veľkej konkurencii a silnému slnečnému žiareniu hrali fair play a vydržali až do konca. Do semifinále sa prebojovali 4 tímy, ktorých konečné poradie určilo finálové kolo nasledovne: 1 miesto Báhonská strela z DSS Báhoň, 2. miesto Šarkani z DSS pre deti a dospelých Javorinská Bratislava a dve 3. miesta pre tím Kaštieľ z DSS a ZPS Stupava a tím Optimisti z DSS a ZPS Pezinok.

Naša úprimná vďaka patrí Mestu Modra, Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, Farme pod Gaštankou, spoločnosti CHIPITA Slovakia s.r.o, rozhodcovi Slovenskej federácie petanque Michalovi Dzúrikovi, zanieteným zamestnancom DSS a ZPB Merema a najmä všetkým zúčastneným tímom, bez ktorých by sa Petang nad Modrou nemohol uskutočniť.

One Response

  1. The rest of the resources can then be banked away securely due to anonymity and encryption of files.

Leave a Reply