Petang bez bariér

Petang bez bariér

posted in: Aktuality, Press | 0

Projekt „Petang bez bariér“, finančne podporený prostredníctvom Individuálnej dotácie z BSK 2017, otvoril priestor atraktívnej športovej aktivite, ktorej hlavným benefitom je, že je určená pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, farby pleti, fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia. Má za cieľ zasvätiť pre petang čo najširšiu skupinu ľudí a prispieť k skvalitneniu  života všetkých zúčastnených.

Petang má v Modre už 9-ročnú tradíciu. Hlavným organizátorom podporeného petangového turnaja uskutočneného 28. júna 2017 bol petangový klub La Boule, zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality. Klub je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) a ako jediný na Slovensku registruje unifikovaný tím, t.j. intaktnú aj znevýhodnenú skupinu ľudí, ktorú tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre.

 „Prvým nahodením košóna“ turnaj slávnostne otvorila pani riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK Mgr. Michaela Šopová. V tomto roku sa na turnaji zúčastnilo 20 tímov z  Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja. O prvenstvo sa podelili tímy z DSS a ZPB Merema Modra (1. miesto), DSS Báhoň (2. miesto), DSS Domko Košice a ZKR Gaudeamus Bratislava (3.miesto).

Ďakujeme všetkým našim sympatizantom za morálnu a finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli na úrovni petangový turnaj zorganizovať.

Leave a Reply