Pestrofarebný svet – nová perspektíva

Pestrofarebný svet – nová perspektíva

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA  otvára 1. decembra 2017  v priestoroch Musique Club Galerie na Štúrovej ul. 61 v Modre výstavu umeleckých diel  talentovaných zdravotne znevýhodnených ľudí  „Pestrofarebný svet – nová perspektíva“.

Výstava  otvára  priestor na sebavyjadrenie a  sebaprezentáciu  pánom Štefanovi Gálikovi, Branislavovi Šebestovi, Ladislavovi Garajovi a Jánovi Kováčovi. Ide o skupinu nadaných ľudí, ktorých príroda o niečo ochudobnila, ale dala im do vienka talent v umeleckej oblasti , kde dosahujú výnimočné výsledky. Ocenenie zo strany verejnosti je pre týchto ľudí  motiváciou stále sa zdokonaľovať vo svojej tvorbe a postupne sa vysporiadať  s vnútornými konfliktami. Prostredníctvom prezentovaných umeleckých artefaktov dávajú  možnosť  nám všetkým, nazrieť do ich vnútra, ktoré bolo širokej verejnosti za „múrmi Meremy“ dlho skrývané. Odhaľuje novú perspektívu ,  pestrofarebný svet,  po ktorom títo ľudia túžia a súčasťou ktorého sa v procese deinštitucionalizácie stávajú.

Výstava v Musique Club Galerie potrvá do konca januára 2018. Srdečne vás pozývame.

Leave a Reply