Novinky z Meremy

Novinky z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je  umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší  krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.

Nadácia SPP vo svojej grantovej výzve OPORA napĺňa ciele našim klientom už od roku 2010. Podporuje tvorbu a realizáciu individuálnych plánov konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami. Vďaka jej podpore si splnilo svoj sen  už 10 obyvateľov Meremy.

Michal  hovorí  : ,,Chcem si vybudovať iný život, aby som bol slobodný, mal prácu,  koníčky a peniaze.“ Michal má veľmi rád prírodu, kvety a bylinky. Práca so zemou je preňho relaxom, napĺňa ho a vytvára pokoj v jeho duši. Záhradníčenie si vyskúšal počas štúdia, ktoré žiaľ nemohol dokončiť. Vždy túžil mať svoju vlastnú okrasnú záhradu plnú farebných kvetov a liečivých bylín, ktoré mu do života  prinášajú  radosť a zdravie.

Viktor vyjadril svoju túžbu nasledovne: „ Naučím sa piecť sladké a slané oblátky, tak ako si to pamätám z detstva a ako ich pečie pani Stoláriková.“ Viktor je obdarený úžasnou kreativitou a zručnosťou. Zhotovuje pestrofarebné náramky šťastia, vie točiť na hrnčiarskom kruhu, modeluje vtipné hlinené postavičky a šije originálne  kožené vesty a prívesky. Svojimi výtvormi obdarováva   blízkych ľudí a priateľov, čím prináša radosť nielen sebe, ale najmä svojmu okoliu.

 

Vďaka podpore Nadácie SPP sa Michalovi a Viktorovi otvoril priestor na sebarealizáciu a zviditeľnenie sa svojím vlastným pričinením, čo je nesmiernym prínosom pre ich ďalší život. Počas realizácie projektu obaja získali nové skúsenosti a zručnosti, ktoré v nasledujúcom období budú zdokonaľovať a prehlbovať. Produkty ich práce, sladké a slané oblátky, sušené bylinky a kvety pohladia dušu všetkým, ktorí zavítajú na vianočné trhy a do našej kaviarničky MUSIQUE CLUB GALERIE v Modre.

 

 

Leave a Reply