„MY 2015“

„MY 2015“

posted in: Aktuality, Press | 0

je prierez umeleckou tvorbou piatich talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Výstava „MY 2015“, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen  samotný proces maľby, ale i výsledok. To, ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich  motiváciu pre ďalšiu tvorbu. Pod odborným a citlivým vedením zamestnancov Meremy vychádzajú spod talentovaných rúk  pánov Jozefa Nováka, Štefana Gálika, Jána Kováča, Branislava Šebestu a Ladislava Garaja  prekrásne umelecké diela s hlbokou myšlienkou, ktorá donúti zamyslieť sa a  poteší náš zrak i dušu. Výtvarné diela nám umožňujú lepšie spoznať hodnotu týchto ľudí, ich jedinečnosť a neopakovateľnosť.

Výstavu si v priestoroch Musique club galerie, na Štúrovej ulici 61 v Modre, môžete pozrieť od 4. decembra 2015 do konca januára 2016.                          

Musique club galerie sa za sedem rokov svojej existencie stal významnou prehliadkou výtvarných schopností a kreativity znevýhodnených ľudí . Jeho cieľom je oboznamovať širokú verejnosť s ich umeleckým nadaním a tvorbou, cez ktorú stvárňujú svoj svet. Prezentácia činnosti znevýhodnených ľudí, ako aj  pracovná príležitosť v Musique club galerie pomáha narúšať bariéry a nachádzať tak cestu k nám všetkým.

Naša veľká vďaka prináleží ľuďom, ktorí svojou návštevou  Musique club galerie prispievajú k zvýšeniu kvality života znevýhodnených ľudí.

Prajeme vám pokojné sviatky a pf´  2016.

Leave a Reply