Merema opäť úspešná

Merema opäť úspešná

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema získal finančnú podporu Nadácie SPP v grantovom programe Opora určenom na skvalitnenie života ľudí so zdravotným  znevýhodnením a  ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

V našom zariadení  poskytujeme sociálne služby orientované na človeka.  Víziou Meremy je podpora individuality našich klientov. Zameriavame sa na využívanie holistického prístupu, s rešpektovaním a podporou osobných prianí, snov a potrieb s maximálnym využitím potenciálu každého prijímateľa sociálnych služieb. Pripravujeme sa na prechod z inštitucionálneho prostredia na nový spôsob života v komunite. Súčasťou procesu je aj príprava na pravidelnú systematickú pracovnú aktivitu. Ladislav Fučela je aktívny muž v produktívnom veku. Je zručný, pracovitý, komunikatívny a veľmi priateľský. Má veľa kamarátov a známych aj vďaka svojej otvorenosti, humoru a láskavej povahe. Napriek neľahkému osudu a odlúčeniu od rodiny si náš Lacko udržiava optimizmus, dobrú náladu a víziu lepšej budúcnosti. Pod vedením pracovníkov nášho zariadenia cieľavedome pracuje na svojom osobnostnom progrese. Osvojuje si zručnosti súvisiace so starostlivosťou o domácnosť, učí sa variť a ide mu to skvele. Lackovou prácou v sezónnom období sú aktivity v našom záhradnom centre, kde pestujeme rôzne druhy ovocia, zeleniny a byliniek. Práve tu sa zrodil nápad spracovávať dopestované produkty sušením. Náš projekt bol podporený vďaka filantropickým aktivitám Nadácie SPP, s ktorou úspešne spolupracujeme už 9 rokov. Kúpili sme  sušičku potravín, mixér a množstvo ďalších potrebných pomôcok a náš Ladislav pestuje, zbiera, čistí, krája a suší. Mixovaním ovocia a zeleniny na pyré a jeho následným sušením pripravuje takzvanú ,,kožu,, ktorá je vitamínovou bombou. Sušené potraviny balíme do estetických obalov a ponúkame ich priateľom, známym a ľuďom, ktorí Lacka podporujú a pomáhajú mu. A tak pán Lacko  Fučela pracuje a je úspešný. Tak ako my všetci, aj on túži po zmysluplnom živote, chce byť užitočný, rešpektovaný, ocenený, chce mať rovnaké príležitosti, dôstojnosť, ale tiež práva a povinnosti ako ostatní ľudia v komunite. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a zanieteným ľuďom v Mereme sa mu to darí.

Leave a Reply