MEREMA na prelome rokov

MEREMA na prelome rokov

posted in: Aktuality, Press | 0

Po roku bohatom na udalosti sme v MEREME opäť privítali najkrajšie sviatky v roku. Uplynulý rok sme vyhodnotili ako úspešný, plány a predsavzatia sa nám darilo plniť v optimálnej miere.

Vianoce síce neboli bohaté na sneh, ale darčekov, radosti a pohody bolo v našom zariadení nadostač. Naši klienti vnímajú vianočné sviatky mimoriadne citlivo, preto sú u nás Vianoce už dlho pred Štedrým dňom. Všade samá ozdoba, stromček a ihličie. Do sviatočnej atmosféry fantasticky zapadla zamestnanecká zbierka zo spoločnosti Orange, vďaka ktorej môžeme pre našich klientov zakúpiť novú keramickú pec a materiálne vybavenie na bazálnu stimuláciu. Keramická pec tvorí nevyhnutné vybavenie našej keramickej dielne, produkty ktorej predstavujú nezanedbateľnú časť finančného prilepšenia pre našich klientov. Pomôcky na bazálnu stimuláciu skvalitnia život najmä našim ťažšie mentálne a sociálne znevýhodneným klientom. Do ďalšieho roka preto hľadíme s optimizmom a tešíme sa na nové výzvy, ktorým budeme v tejto neľahkej dobe čeliť. Obzvlášť náročnou výzvou bude tento rok zahájenie náročného procesu deinštitucionalizácie, od ktorého si nielen my sľubujeme podstatné zvýšenie kvality života našich klientov.

Leave a Reply