Merema je úspešná v projektoch

Merema je úspešná v projektoch

posted in: Aktuality, Press | 0

Lacko a more

Divadelný súbor Agapé, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka vstúpil do divadelnej sezóny 2015 opäť úspešne. Cieľom Divadla Agapé je umožniť čo najširšiemu publiku spoznať cez dramatické umenie jedinečné osobnosti, ktoré v Modre žijú. Snažíme sa našich klientov predstaviť ako citlivých, veselých a kreatívnych ľudí plných chuti rozdávať svoju dobrotu a radosť zo života. S veľkou radosťou konštatujeme, že sa nám to darí aj vďaka úspešným projektom a podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácii Orange.

Na fungovanie Divadla Agapé sa všemožne snažíme získavať finančné prostriedky. Sledujeme grantové výzvy a píšeme projekty. Tešíme sa z každého podporeného a s chuťou sa púšťame do realizácie cieľov a naplánovaných aktivít. Našou veľkou oporou je Bratislavský samosprávny kraj a už piaty rok spoločnosť Orange. Vďaka zanietenému, no hlavne ľudskému prístupu pána Jozefa Kožu a jeho zamestnaneckému projektu sa nám podarilo získať potrebné peniaze na turné Divadla Agapé. Cieľom projektu bolo spropagovať nadaných hercov, ukázať ich umenie širokej verejnosti. Podarilo sa nám…Po naštudovaní a premiérovom uvedení divadelnej hry More na javisku KDĽŠ v Modre vznikol s finančnou podporou BSK dokumentárny film Lacko a more o splnenom sne jedného z našich klientov. A práve ten spolu s predstavením hry More sme predviedli na medzinárodnom podujatí. V dňoch 13. a 14. júna sa v Rynholci  pri Prahe uskutočnila divadelná prehliadka, na ktorú sme sa s podporou našich priateľov zo spoločnosti Orange prihlásili.  Rynholecký festiválek  ponúkol pestrú paletu alternatívnych aktivít pre deti i dospelých. Hlavnou náplňou festivalu bola prezentácia  hercov s mentálnym postihnutím spoločne s ich profesionálnymi kolegami. Na doskách javiska v starej kamennej stodole vystúpili herci z piatich divadelných súborov. Okrem ovácií publika sme dostali ocenenie od skutočných majstrov divadelného umenia. Prof. Mgr. Miloslav Klíma, profesor odboru dramaturgie a bývalý rektor DAMU v Prahe naše predstavenie opísal ako pohladenie duše, čo nás mimoriadne teší. Zakladateľ a hlavný organizátor festivalu, MgA. Vladimír Novák,  PhD., vedecký pracovník, odborný asistent Katedry alternatívneho a bábkového divadla  , ktorý sa venuje divadelnej tvorbe v špecifických skupinách poďakoval hercom Divadla Agapé za skvelé predstavenie hry More. Na Rynholeckom festiválku sme nadviazali kontakt s prísľubom skorej spolupráce s Mgr. Hankou Strejčkovou, dramaturgičkou a režisérkou Divadla Ponec. Pražská misia splnila všetky očakávania a boli sme opäť úspešní. Naša ,,šnúra“ pokračovala v Schaubmarovom mlyne v Galérii insitného umenia  Pezinok. 4. 8. 2015 sme sa predstavili publiku v detskom prázdninovom tábore. Deti  sú vnímavými a citlivými divákmi a ich reakcie boli radostné, čo nás potešilo a povzbudilo. Ďalšou zastávkou AGAPÉ tour bola starobylá Banská Štiavnica. Na hudobnom festivale Osmidiv, medzi populárnymi hudobnými skupinami Para, Chiki-liki-tu-a, Peter Bič projekt, Robo Grigorov vystúpili chlapci z Meremy. Amfiteáter ožil Morom. Predstavenie o túžbe, láske a prijatí vyvolalo silné emócie divákov. Vychutnali sme si standing ovations aj pochvalu organizátorov. Ako rozlúčka s letom bolo poňaté septembrové vystúpenie (8.9.) pre pacientov Pinelovej nemocnice v Pezinku, na ktorom sa zúčastnil poradca predsedu BSK Mgr. Peter Húska a zaprial našim hercom veľa úspechov.

Ďakujeme za pomoc a podporu Nadácii Orange, Bratislavskému samosprávnemu kraju, zamestnancom spoločnosti Orange a všetkým našim priaznivcom za vernosť.

Odkazy na videá z predstavení:

 https://youtu.be/vmlyQLy_vBY

 https://youtu.be/Jltx_aC3NX4

 https://youtu.be/Xo5S1Ya7yIo

 https://youtu.be/GNIOgU1HjWk

Leave a Reply