Merema chráni dedičstvo našich otcov

Merema chráni dedičstvo našich otcov

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema chráni dedičstvo našich otcov v mnohých podobách, z ktorých jednou je  zachovanie a šírenie keramickej tradície pre náš región tak príznačnej. V novom projekte, ktorý Merema pripravuje sa snúbi čaro hliny s divadelným umením a vytvára  jeden spoločný súzvuk.

Klienti Meremy sa pod vedením kreatívnych zamestnancov umeniu venujú celým svojim srdcom, ktoré každodenne vkladajú do tvárnej hliny, ohybného drôtu, voňavého mydla a v neposlednom rade do dramatického a výtvarného umenia. Mnohí z nich sú členmi  divadelného súboru Agape a hereckému umeniu sa venujú pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka. Keramickej tvorbe v chránenej dielni sa  venujú pod vedením Miroslava Malinovského. Práve táto vzájomná súčinnosť  bola podnetom  na prepojenie čara hliny s divadelným umením v jeden spoločný príbeh, ktorý zachytáva históriu keramikárov v Modre. Motiváciou pre našich hercov bola „prechádzka“ keramickou históriou, počas ktorej sme navštívili viacero keramických expozícií a načerpali tak príjemnú vôňu hliny do svojho srdca a duše. Prostredníctvom vytvorenia  divadelného predstavenia  s danou tematikou chceme šíriť   posolstvo keramikárov v našom regióne, zanechať  odkaz pre ďalšie generácie a  prispieť k zviditeľneniu zdravotne znevýhodnených ľudí ich vlastným pričinením – prezentáciou toho, v čom sú výnimoční a úspešní.  Filozofia tejto myšlienky má v súčasnom svete svoje opodstatnenie a umožňuje širokej verejnosti poznanie aj tej „druhej strany  brehu“ .

Projekt je realizovaný pod záštitou Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, vďaka  finančnej podpore Nadácia ZSE .

Leave a Reply