Harmónia  anjelov

Harmónia anjelov

posted in: Aktuality, Press | 0

V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre sa 02. Decembra 2016 uskutočnila vernisáž umeleckých diel výtvarne nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, pod názvom „Harmónia anjelov“.

Umenie je balzam  pre dušu, je terapiou a relaxom zároveň. V živote ľudí so zdravotným znevýhodnením má nenahraditeľné miesto. Pod láskyplným vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Dariny Rohaľovej  dokazujú páni Štefan Gálik, Branislav Šebesta, Jozef Novák, Ladislav Garaj, Jozef Szabo a František Škrovánek svetu, že sú výnimoční. Napriek tomu, že ich život nie je ľahký, ich výtvarný prejav a vystavované diela sú obdivuhodné a inšpirujúce, zachovávajú autentický rukopis, vlastné vnímanie sveta, a to je Hodnota . Tvorba našich umelcov je motivovaná ich vlastnou emóciou, často vyúsťujúcou do expresívneho výtvarného prejavu. Je pretkaná fantazijnými postavičkami, poéziou prírody, čarovnými detailmi a širokospektrálnou farebnosťou.

 Výber z tvorby klientov DSS a ZPB Merema si môžete pozrieť v priestoroch Musique club galerie v Modre, Štúrova 61, do konca januára 2017. Každý záujem o  ich osobu a prácu motivuje a posúva týchto ľudí vpred k naplneniu  svojich snov a túžob.

 „Vďaka prináleží všetkým sponzorom a sympatizantom Meremy, ktorým talent znevýhodnených ľudí nie je ľahostajný. Osobitná vďaka patrí samotným autorom vystavených umeleckých  diel, ktorí nás nechali nahliadnuť do svojho sveta.“

Leave a Reply