DSS a ZPB Merema a Nadácia SPP opäť pomohli napĺňať sny

DSS a ZPB Merema a Nadácia SPP opäť pomohli napĺňať sny

posted in: Aktuality, Press | 0

Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, ich všestranný rozvoj osobnosti, o vytvorenie pracovných príležitostí a skvalitnenie života s čo najväčšou možnou mierou sociálnej inklúzie.

Ďalšími z klientov DSS a ZPB Merema, ktorých  sny sa stali skutočnosťou, sú 51 ročný Jozef Novák a štyridsiatnik  Pavol Krajčovič. Vďaka úspešným projektom podporeným Nadáciou SPP v programe OPORA 2015, ktorá sa zameriava na rozvoj individuálnych plánov klientov DSS, sa nášmu zariadeniu podarilo získať potrebné finančné prostriedky  a realizovať dva projekty.

      Jožko Novák -aktívny  muž, ktorý je spokojný len vtedy, ak mu poskytneme dostatok príležitostí na prácu a sebarealizáciu. Má rád ľudí a život. Svoj optimistický pohľad na svet dáva do kreatívnej tvorby. V našej keramickej dielni privoňal k hline a hlina sa mu nalepila na ruky. Po zvládnutí základov práce s keramikou  sa ukázalo, že Jožko je nielen zručný, ale aj kreatívny a má potenciál k ďalšiemu napredovaniu. Predovšetkým chcel systematicky pracovať a rozvíjať svoj talent. Vďaka podpore Nadácie SPP Jožko absolvoval kurz keramiky pod umeleckým vedením majstra Miroslava Malinovského. Zvládol modelovanie, zalievanie výrobkov do foriem, naučil sa točiť na keramickom kruhu, osvojil si techniku, spôsob a praktickú realizáciu pálenia v keramickej peci. Novozískané vedomosti a kompetencie využíva v tvorivej práci. Výrobky, ktoré vznikli Jožkovi pod rukami, sme prezentovali na Slávnostiach hliny v Modre, jeho figúrky a sošky obdivovali návštevníci chráneného pracoviska Musique club galerie.  S Jožkovou prácou sa oboznámili aj poslanci BSK na svojom októbrovom rokovaní, kde osobne predstavil a predával svoje diela. Súčasťou projektu bolo vytvorenie nástenného kalendára na rok 2016, ktorý dokumentuje Jozefovu tvorbu. Veľa nápadov a veľa energie, Jožko!

Pavol Krajčovič.  Vyznáva  zdravý životný štýl, má rád prechádzky v lese, racionálne sa stravuje, pestuje bylinky, z ktorých si varí čaje, zaujíma sa o nové poznatky z oblasti výživy a zdravia. Od roku 2012 býva Palino v zariadení podporovaného bývania, kde postupne zvládol množstvo nových sociálnych zručností súvisiacich s nezávislým a samostatným životom. Má prácu v chránenom pracovisku zriadenom pri Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality v Musique club galerie v Modre, kde pracuje ako pomocný čašník . Pavol chce zdokonaľovať svoje zručnosti , prijímať nové vedomosti,  a predovšetkým má chuť neustále na sebe pracovať a zaradiť sa do skutočného normálneho života.   Veľmi rád by sa realizoval v oblasti zdravej výživy. Keďže sa zaujíma o liečivé účinky zeleniny, ovocia a byliniek na zdravie človeka, naštudoval si prostredníctvom internetu možnosti konzumácie miešaných nápojov z ovocných a  zeleninových štiav. Veľmi rád by ponúkal zákazníkom tieto zdravé nápoje v čajovni, v ktorej pracuje. Jeho túžbou bolo vlastniť kvalitný odšťavovač na prípravu zeleninových a ovocných štiav,  naučiť sa pripravovať a miešať zdraviu prospešné nápoje a smoothies. K tomu potreboval rozšíriť svoje nadobudnuté kompetencie zvýšením kvalifikácie absolvovaním barmanského kurzu. Podarilo sa…Pod vedením majstra sveta v miešaní nápojov, barmana   pána Tomáša Gyéna sa Palino naučil pracovať s čerstvými surovinami a
osvojil si techniku obsluhy mixéra a odšťavovača, ktoré si mohol kúpiť vďaka grantu Nadácie SPP. Zvládol základy prípravy miešaných  nápojov, ich dekorovanie a prezentáciu , oboznámil sa s prácou  za barovým pultom. Praktická realizácia osvojených kompetencií, kde Palino zúročil všetky svoje vedomosti a zručnosti so uskutočnila na slávnostnej vernisáži výstavy obrazov Nový ateliér . Vlastnoručne pripravené čerstvé šťavy z ovocia a zeleniny a smoothies bude Pavol ponúkať a zhotovovať podľa požiadaviek návštevníkov chráneného pracoviska MCG v Modre.
Naším cieľom je spropagovať Palina ako pracovitého, húževnatého a kreatívneho človeka, ktorý napriek svojmu znevýhodneniu dokáže s primeranou podporou a s veľkou dávkou chuti zmeniť svoj život, zaradiť sa do spoločnosti, byť úspešným, oceneným a uskutočňovať sociálnu inklúziu. Vďaka projektu podporeného Nadáciou SPP sa nám to darí. Ďakujeme, Nadácia SPP!

Leave a Reply