Divadelníci z Meremy opäť úspešne reprezentovali

Divadelníci z Meremy opäť úspešne reprezentovali

posted in: Aktuality, Press | 0

Divadelný súbor  Agapé pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé miesto  v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých  hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila  14. – 16. marca 2018 v Dome kultúry v Senci.

Klienti  DSS a ZPB Merema vystúpili s inscenáciou hry Chráňme dedičstvo našich otcov pod režijným vedením  Mgr. art. Martina Žáka. Predstavenie mapuje históriu, umelecký fortieľ,  lásku a úctu  k tradíciám nášho mesta.  Zobrazuje neľahkú prácu modranských keramikárov –  džbánkarov, hrnčiarov a maliarov ľudovej fajansy. Rozohráva tému  radosti, voľnosti, slobody, akceptácie a lásky k umeleckému remeslu. Naše pozvanie do keramikárskeho sveta  prijali diváci i odborná porota.  Úprimnou hereckou výpoveďou  chlapci z Meremy  opäť oslovili  a dokázali, že divadlo vytvára priestor  k zamysleniu sa a pochopeniu. Na súťažnej prehliadke dramatických  súborov sme získali pre nás veľmi vzácne ocenenie – zlaté pásmo a  prvé miesto. Na základe víťazstva boli naši divadelníci nominovaní  na 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 5. – 2. 6. 2018  v Rimavskej Sobote. Ďakujeme vyhlasovateľom súťaže – Bratislavskému samosprávnemu kraju a usporiadateľom podujatia – Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre za skvelú organizáciu a dni plné  umenia, pohody, radosti zo života a nových skúseností. Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť reprezentovať nielen našu prácu, naše zariadenie, ale aj našu milovanú Modru. Prosíme, držte nám palce!

Darina Rohaľová

Leave a Reply