„Chráňme dedičstvo našich otcov“

„Chráňme dedičstvo našich otcov“

posted in: Aktuality, Press | 1

je motto, ktoré rezonuje v ušiach nielen Modranov už desaťročia. Tento unikátny projekt realizovaný pod záštitou Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality s finančnou podporou Nadácie ZSE oživil spomienky všetkých, ktorí sa 27. apríla zúčastnili veľkolepej premiéry divadelného predstavenia podávajúcom historickú výpoveď o tradícii keramiky v Modre.

Divadlo Agapé, ktorého členmi sú herci Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre naštudovalo pod vedením režiséra Martina Žáka divadelnú hru „Chráňme dedičstvo našich otcov“. Hra stvárňuje život, zvyky a tradície keramikárov pôsobiacich v Modre,          zároveň vzdáva poctu významným osobnostiam slovenského hrnčiarstva a džbankárstva, ktorí celý svoj život zasvätili tomuto remeslu, vdýchli ho do  hliny a vykúzlili z nej pestrofarebnú harmóniu vecí zdobiacich naše obydlia aj srdcia. Hra má nielen zábavný, ale aj náučný charakter, vstupuje do duše diváka, utvára pozitívne pocity a reakcie.

„Inšpiratívna bola pre mňa najmä čistá radosť hercov z pohybu, z hudby, z každého vypovedaného slova a každého gesta. Možno by sme si z toho mali zobrať príklad aj do nášho každodenného reálneho života – radovať sa z jednoduchých vecí, z toho, že ráno svieti slnko, že počujeme spievať vtáčika alebo že sa nám podarilo niekoho rozosmiať. Divadlo je pre klientov Meremy terapiou a ich predstavenie malo terapeutický ba priam až očistný vplyv aj na mňa. Odporúčam všetkým.“

Ďakujeme za podporu všetkým našim sponzorom, sympatizantom a najmä našim  divákom.

One Response

  1. […] Merema, zároveň divadelníkov Divadla Agape, na premiéru divadelného predstavenia pod názvom „Chráňme dedičstvo našich otcov“. Predstavenie zachytáva konkrétne obdobie z histórie Modry a tradíciu výroby keramiky. […]

Leave a Reply