Les Feuilles Mortes 2016

posted in: Aktuality, Press | 0

Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra v Hoteli pod lipou v Modre – Harmónii VI. ročník petangového turnaja pod názvom „Jesenné lístie padá“.

Leto v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Horúce letné dni väčšina z nás vníma ako čas oddychu, zábavy a dobrodružstiev. Mnohí z nás ich trávia pobytom pri vode, na horách, cestovaním po svete, či spoznávaním nových kútov našej domoviny. Klienti DSS a ZPB Merema si tohtoročné leto  opäť prežili aktívnym odpočinkom.   … Continued

Petang nás spája

posted in: Aktuality, Press | 0

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII. ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

Drotári z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Sme herci Divadla Agape  z  Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre. Pod vedením  nášho režiséra a kamaráta Martina Žáka sme nacvičili novú divadelnú hru Drotári.

Transformačný proces (deinštitucionalizácia) DSS a ZPB MEREMA

posted in: Aktuality, Press | 0

            Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA sa stal súčasťou procesu transformácie sociálnych služieb na Slovensku, cieľom ktorého  je začlenenie zdravotne znevýhodnených ľudí do komunity, vytvorenie domáceho prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich citového života  a umožnenie nadväzovania priateľských medziľudských vzťahov v novovzniknutom … Continued

VÝMENNÉ VÝSTAVY

posted in: Aktuality, Press | 0

Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela  Pezinok.

Plesajúca MEREMA 2016

posted in: Aktuality, Press | 0

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte.

„MY 2015“

posted in: Aktuality, Press | 0

je prierez umeleckou tvorbou piatich talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Merema je úspešná v projektoch

posted in: Aktuality, Press | 0

Lacko a more Divadelný súbor Agapé, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka vstúpil do divadelnej sezóny 2015 opäť úspešne. Cieľom Divadla Agapé je umožniť čo najširšiemu publiku spoznať cez … Continued

1 2 3 4