Základný kameň poklepaný

posted in: Aktuality, Press | 0

Dňa 12. augusta 2020 zástupcovia BSK za prítomnosti predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľky úradu BSK Patrície Mešťan slávnostne poklepali základný kameň budúcich stavieb, v ktorých bude sociálne služby poskytovať svojim prijímateľom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Modra.

Život v MEREME

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre uskutočnil v mesiaci február Fašiangový ples pre 90 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

Modranskí anjeli strážni

posted in: Aktuality, Press | 0

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre.

Novinky z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je  umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší  krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.  

„RAJSKÁ ZÁHRADA“

posted in: Aktuality, Press | 1

je prierez umeleckou tvorbou  talentovaných ľudí z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Rybári z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema z Modry sa 27. júna 2019 zúčastnil na 15. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“.

Merema na potulkách za umením

posted in: Aktuality, Press | 0

Talentovaní a kreatívni mladí muži Ladislav Garaj a František Noskovič  z DSS a ZPB Merema navštevujú každý utorok Ateliér v lese pod pezinskou babou. Stretáva sa v ňom skupina výtvarne nadaných inak obdarených umelcov. Pod vedením špeciálnej pedagogičky arteterapeutky Mgr. Marcely Jurášovej tvoria nevšedné a jedinečné výtvarné … Continued

Život v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom“, vyriekol grécky filozof Epikuros zo Samu. Roky utekajú, časy sa menia.  Ľudia žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre divadlo prežívajú, navštevujú a úžasne hrajú.

MEREMA plesala

posted in: Aktuality, Press | 0

februára 2019 sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre uskutočnil Fašiangový ples, ktorého organizátorom bol Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

Merema na Vianočnom charitatívnom bazáre

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka dlhoročnej spolupráci s neziskovou organizáciou International Women´s Club Bratislava (IWCB, Medzinárodný klub žien), mal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre možnosť prezentovať sa na 27. ročníku Vianočného charitatívneho bazáru v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2018.

1 2 3 4 5