Merema je úspešná v projektoch

posted in: Aktuality, Press | 0

Lacko a more Divadelný súbor Agapé, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka vstúpil do divadelnej sezóny 2015 opäť úspešne. Cieľom Divadla Agapé je umožniť čo najširšiemu publiku spoznať cez … Continued

Petangový turnaj v Modre – Harmónii

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema zorganizoval 24.júna 2015 v Hoteli pod lipou v Harmónii VI. ročník petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.

ORANGE DAY V MEREME

posted in: Aktuality, Press | 0

apríla sa v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre – Harmónii opäť stretli zamestnanci  Orange Slovensko, a.s., aby spoločne s obyvateľmi  Meremy strávili prekrásny deň plný vzrušujúcich zážitkov. Zamestnanci spoločnosti Orange  spolupracujú s Meremou na báze dobrovoľníctva už od roku 2011, kedy … Continued

Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji“

posted in: Aktuality | 0

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom naštartovania procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“). Projekt podpory procesu DI v BSK v plnej miere nadväzuje na národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ (ďalej len „NP DI“) podporujúci … Continued

Potulky za umením

posted in: Aktuality, Press | 0

O tom, že klienti DSS a ZPB Merema sú šikovní a pracovití ľudia vás, milí čitatelia Modranských zvestí, mesiac čo mesiac pravidelne informujeme.

MEREMA na prelome rokov

posted in: Aktuality, Press | 0

Po roku bohatom na udalosti sme v MEREME opäť privítali najkrajšie sviatky v roku. Uplynulý rok sme vyhodnotili ako úspešný, plány a predsavzatia sa nám darilo plniť v optimálnej miere.

MEREMA plesala

posted in: Aktuality, Press | 0

  Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema usporiadal dňa 12. februára 2015  vo veľkej sále KDĽŠ Modra tradičný Fašiangový ples . Podujatia sa zúčastnilo 122 hostí, medzi nimi naši dlhoroční priatelia klienti  ôsmich sociálnych zariadení v pôsobnosti Trnavského a Bratislavského samosprávneho … Continued

Projekt Amerem

posted in: Aktuality, Press | 0

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných  klientov s názvom Amerem.  

Petang v Modre – Harmónii

posted in: Press | 0

19. júna 2014 sa v Hoteli pod lipou uskutočnil V. ročník petangového turnaja, ktorý už tradične organizuje Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

1 2 3 4 5