Aktuality

Život v MEREME

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre uskutočnil v mesiaci február Fašiangový ples pre 90 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

Modranskí anjeli strážni

posted in: Aktuality, Press | 0

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre.

Merema si uctila častovských seniorov

posted in: Aktuality, Press | 0

Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr narodenými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB Merema) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili tunajších ľudí, spoznali ich a dovolili im … Continued

Novinky z Meremy

posted in: Aktuality, Press | 0

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je  umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší  krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.  

1 2 3 4 5 6 7 13