Aktuality

Mobilná očkovacia jednotka zavítala do MEREMY

posted in: Aktuality, Press | 0

Ďakujeme celému očkovaciemu tímu BSK, ktorý pod vedením pani Ivany Šurinovej  prišiel do Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema. Zaočkovali našich prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, ktorí prejavili o očkovanie treťou dávkou vakcíny záujem. Veľká vďaka za ich profesionalitu, ľudský … Continued

Ako plynie čas v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Rok 2021 v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema bol a je naplnený entuziazmom a vierou v pozitívny zajtrajšok. Každý deň je iný, s množstvom pestrých aktivít, ktoré spríjemňujú našim klientom bežný deň a uľahčujú neľahké chvíle, ktoré … Continued

Vianoce v Mereme

posted in: Aktuality, Press | 0

Vianočné dni sú symbolom pokoja, lásky a hojnosti, ktoré prežívame v kruhu svojej rodiny a svojich najbližších. Mnohí prijímatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema však takúto možnosť nemajú a Vianoce trávia v kruhu svojich priateľov a zamestnancov.

1 2 3 4 5 13