Aktuality

Čo pre nás znamenajú ľudské práva

posted in: Aktuality | 0

    Dňa 30. 1. 2024 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave konala slávnostná vernisáž spojená s krstom knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Spoločenskej udalosti sa okrem iných vzácnych hostí zúčastnili aj prijímatelia sociálnej služby … Continued

Divadlo nás baví

posted in: Aktuality | 0

Divadelné umenie a dramatoterapia patrí k Mereme už 15 rokov. Divadlo Agapé svojimi inscenáciami dokázalo svojich divákov zaujať, potešiť, podnietiť k zamysleniu a uvedomeniu si skutočných hodnôt života. Vždy sa potešíme možnosti ukázať výsledky našej práce ľuďom.  Bratislavský samosprávny kraj usporiadal v novom Župnom divadle … Continued

Umelecká jeseň v Mereme

posted in: Aktuality | 0

  Prijímatelia sociálnej služby Centra sociálnych služieb Merema pod vedením  skúsených a erudovaných zamestnancov systematicky  pracujú na rozvíjaní svojich kompetencií. Prebieha proces deinštitucionalizácie zariadenia a veľké úsilie vkladáme do uskutočňovania sociálnej inklúzie. Darí sa nám najmä v oblasti umenia. Pod vedením  majstrov – … Continued

„Rozhýbme sa k zdraviu“ – náš nový projekt

posted in: Aktuality | 0

V Mereme to zase žije!  S finančnou podporou Mesta  Modra realizujeme projekt  zameraný na skvalitňovanie života, integráciu osobnosti a podporu rozvoja zdravia zdravotne znevýhodnených obyvateľov Modry žijúcich v čiastočnej izolácii centra sociálnych služieb. Zakúpili sme pomôcky na cvičenie a motivovali … Continued

Národný deň umenia hendikepovaných umelcov SR a ČR

posted in: Aktuality | 0

V priestoroch klientského centra  Ministerstva vnútra SR na Tomášikovej ulici v Bratislave sa  dňa 14.3. 2023 konal Národný deň umenia hendikepovaných umelcov Slovenskej republiky a Českej republiky. Prezentácia umenia zdravotne znevýhodnených ľudí sa uskutočnila pod záštitou ministra zahraničných vecí a … Continued

1 2 3 4 12