2%-3% z podielu zaplatenej dane nám môžete poukázať                       prostredníctvom našej nadácie.

Identifikačné údaje:

 Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
Štúrova 61
900 01 Modra
Právna forma: nadácia
IČO: 31754601

Ďakujeme všetkým sponzorom a sympatizantom,

vďaka podpore ktorých môžeme skvalitňovať život zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Ak ste sa rozhodli venovať nám  2%/3% z podielu vašej dane , ponúkame stručné inštrukcie a editovateľné tlačivo  s našimi údajmi:

A: 2% Dve percentá

Termín podania:   SZČO – vo svojom daňovom priznaní do 31.marca,

                                                                         Zamestnanec – do 30. apríla 

1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.februára o Potvrdenie o zaplatení dane

2/ na základe potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla daného roku na daňový úrad podľa adresy vášho trvalého bydliska

B: 3% Tri percentá

– ak ste  vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona  č.406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín 

1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.februára o Potvrdenie o zaplatení dane

2/ na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%

3/ ak ste pre nás odpracovali nejaký čas, tak nás kontaktujte (033/6473601) a ochotne Vám vystavíme potvrdenie

4/ všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla  na daňový úrad podľa adresy Vášho trvalého bydliska

C: 1% (2%) Právnické osoby

Postup je trochu komplikovanejší, veľmi radi poskytneme inštrukcie na požiadanie. Prosím, kontaktujte nás (033/6473601)