.

2% z dane nám môžete poukázať prostredníctvom občianskeho združenia.

Naše identifikačné údaje:

 Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu krimunality
Myslenická 92
902 03 Pezinok
Právna forma: nadácia
IČO: 31754601

Ďakujeme všetkým sponzorom a sympatizantom,

vďaka podpore ktorých môžeme skvalitňovať život zdravotne znevýhodneným ľuďom.

3% a 2% v roku 2019 (za rok 2018)

ak ste sa rozhodli venovať nám Vaše 2% z dane v roku 2019 (za rok 2018), nižšie sú uvedené stručné inštrukcie aj predvyplnené tlačivo v tlačiteľnej forme s našimi údajmi:

A: 2% Dve percentá

Termín podania: do 30. apríla 2019

1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2019 o Potvrdenie o zaplatení dane

2/ na základe potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa adresy Vášho bydliska

B: 3% Tri percentá – ak ste pracovali ako dobrovoľník 40 hodín

1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2019 o Potvrdenie o zaplatení dane

2/ na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%

3/ ak ste pre nás odpracovali nejaký čas, tak nás kontaktujte (0918 814 776) a ochotne Vám vystavíme potvrdenie

4/ všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa adresy Vášho trvalého bydliska

C: 1,5% (2%) Právnické osoby

Postup je trochu komplikovanejší, veľmi radi poskytneme inštrukcie na požiadanie. Prosím, kontaktujte nás (0918 814 776)